Allereerste Gouden Citroen voor VDAB

Het Vlaams ABVV reikte vandaag/maandag 12 december de allereerste Gouden Citroen aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Reden voor deze zure prijs? De leeftijdsonverschillige begeleiding van oudere werkzoekenden en mensen in SWT (het vroegere brugpensioen).

Het ABVV kreeg al enkele maanden menig signalen over absurde VDAB-opdrachten voor oudere werkzoekenden en SWT’ers*. “Sommige mensen moesten voor hun eigen vroegere job solliciteren en er waren er zelfs die een half jaar voor hun pensioen nog een opleiding van drie maand moesten volgen”, aldus Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Dit moet stoppen. Daarom reikte het Vlaams ABVV de allereerste Gouden Citroen uit aan het VDAB-management.

Weinig begrip
Met deze prijs klaagt het ABVV de leeftijdsonverschillige begeleiding van oudere werkzoekenden aan. Het kan toch niet dat zij op dezelfde manier naar werk moeten zoeken als jongere werklozen…

“Als SWT’er vind ik dat de VDAB onvoldoende begrip toont voor de eigenwaarde van de oudere werkzoekenden. We worden opgezadeld met verplichte nummertjes vol met maatregelen die zich ver van de arbeidsmarkt afspelen”, vertelt Bert**. Marie vult aan: “Daarbij maakt de VDAB gebruik van een moreel hamertje om ons schuldgevoel aan te wakkeren. Zo voelen we ons verplicht om deel te nemen aan programma’s, ook al zijn deze niet afgestemd of aangepast aan ons traject, onze specifieke noden, vragen of jobverwachtingen”.

VDAB-begeleiding aan herziening toe
“We willen we van dat soort pestgedrag af en zullen deze zure prijs jaarlijks uitreiken, tot de VDAB terug naar de mens achter de werkloosheidsuitkering kijkt en de werknemers deftig begeleidt”, zegt Caroline Copers. Oudere werknemers en mensen in SWT verplichten om tal van opdrachten uit te voeren zonder noemenswaardige kans op werk, dat is not done. “We vragen een andere aanpak, met respect voor het afgelegde traject, de opgedane ervaring en aandacht voor de reële arbeidswensen en arbeidskansen”, sluit Caroline Copers af.

 

 

*De federale wetgeving voorziet dat SWT’ers en werkloze 60-plussers ‘aangepast’ beschikbaar zijn. Ze blijven dus als werkzoekende ingeschreven en verlenen hun medewerking aan een aangepaste begeleiding die de VDAB opstelt. Ze krijgen met andere woorden een traject aangeboden dat op hun specifieke noden is afgestemd.

**Om de anonimiteit van de getuigen te garanderen, gebruikten we pseudoniemen.