Nieuwe IAO-overeenkomst over de toekomst van werk in de petroleum- en gassector

IndustriALL maakte deel uit van een werknemersdelegatie die onderhandelde over een nieuw akkoord over de toekomst van het werk in de petroleum- en gassector.

De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van werknemers, regeringen en werkgevers afgesloten met een akkoord over de toekomst van het werk in de petroleum- en gassector na een technische vergadering van een week in het hoofdkwartier van de IAO (internationale arbeidsorganisatie) in Genève.

Dergelijke bijeenkomsten bieden een leidraad voor de aanpak van problemen in een sector. Zij zijn bijzonder belangrijk wanneer nieuwe sectoren ontstaan of bestaande sectoren te maken krijgen met grote veranderingen ondergaan als gevolg van de energietransitie en nieuwe technologieën.. Petroleum en gas zullen, als belangrijke veroorzaker van broeikasgasemissies, zwaar worden getroffen door de noodzaak om koolstofvrij te worden. Voor de vakbonden is het essentieel dat dit op een geplande en gestructureerde manier gebeurt, zodat nieuwe banen kunnen worden gecreëerd voordat oude banen verdwijnen.

De vakbondsdelegatie bestond uit deskundigen uit de petroleum- en gassector, democratisch gekozen vakbonden uit de VS, Brazilië, Colombia, Nigeria, Irak, Noorwegen, Australië en Indonesië waren vertegenwoordigd. Zij werden gesteund door het ITUC, IndustriALL Global Union en IndustriAll European Union.

Het bureau van de IAO stelde een verslag op dat als basis voor de besprekingen diende. Aan het begin van de week werden vragen gesteld over uitdagingen, kansen, goede praktijken en eisen. De onderhandelaars presenteerden hun standpunten en belangrijkste eisen. Op basis van deze input stelde het IAO-bureau de eerste tekst op, en de partijen onderhandelden in de loop van de week over wijzigingen.

Eisen vakbonden:

  • Fatsoenlijke banen in de toekomst, waarover via sociale overleg wordt onderhandeld en waarbij de vakbonden bij de besluitvorming worden betrokken.
  • Verwijzing naar het hoge niveau van uitbesteding in de industrie, van de verantwoordelijkheden van regeringen bij de ontwikkeling van energieplannen, en van werkgevers voor due diligence in de toeleveringsketen.
  • Een financieringsmechanisme voor een rechtvaardige transitie in de sector.
  • Investeringen in energieplannen voor de middellange en lange termijn, waaronder scholing en herscholing.

De vakbondsdelegatie was ontevreden over zowel het verloop als het resultaat van de vergadering. Er werd een kans gemist om dringende kwesties aan te pakken, met name het probleem van de outsourcing van werknemers. Dit was te wijten aan een gebrek aan inzet van de werkgevers. Geen van de grote bedrijven in de sector woonde de vergadering bij, en de hoofdonderhandelaar van de werkgevers, van de Internationale Organisatie van Werkgevers (IOE), had geen specifieke sectorervaring.

Omdat het resultaat niet zo goed was als de vakbonden hadden gehoopt, zal de mogelijkheid om een sectorspecifieke gids voor een rechtvaardige transitie te ontwikkelen besproken worden na de vergadering van het bestuursorgaan van de IAO komende zomer.