Welke feestdagen in 2023?

Elk jaar zijn er tien wettelijke feestdagen waarop je niet mag werken, tenzij je in sectoren als onder andere de zorg of de horeca werkt. Wat de regels hieromtrent zijn? We leggen het uit. 

Nieuwjaar 

Zo 1 jan 2023 

Nationale Feestdag 

Vr 21 jul 2023 

Paasmaandag 

Ma 10 apr 2023 

O.L.V. Hemelvaart 

Di 15 aug 2023 

Dag van de Arbeid 

Ma 1 mei 2023 

Allerheiligen 

Woe 1 nov 2023 

O.H. Hemelvaart 

Do 18 mei 2023 

Wapenstilstand 

Za 11 nov 2023 

Pinkstermaandag 

Ma 29 mei 2023 

Kerstmis 

Ma 25 dec 2023 

Vervangingsdagen

Valt de feestdag samen met een zondag of een dag waarop je bedrijf gesloten is?  

De algemene regel is dat je die dag dan neemt op de eerstvolgende werkdag, tenzij er hierover afspraken zijn gemaakt in je bedrijf. Dan is het mogelijk dat: 

  • je de feestdag vrij opneemt als vakantiedag ter vervanging van een dag waarop je normaal wel werkt (in overeenkomst met je werkgever). 
  • de feestdag is vastgelegd op een andere werkdag (om bv. een brug te maken). 
BELANGRIJK
De vervangingsdagen moeten:  
  • bekend gemaakt worden vóór 15 december van elk jaar,  
  • er moet hiervan een lijst uitgehangen worden op een plaats waar jij en al je collega’s deze zien,  
  • er moet een kopie voorzien worden in elk arbeidsreglement. 

Loon

De tien wettelijke feestdagen zijn betaalde feestdagen. Je hebt met andere woorden recht op het normale loon. Dat loon wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren die je normaal op die dag zou presteren, als het een werkdag zou geweest zijn. 

Inhaalrust

Als je op een feestdag of vervangingsdag werkt, heb je recht op een volle of halve dag inhaalrust, afhankelijk van het aantal werkuren dat je die dag werkt. Je mag de inhaalrust opnemen: 

  • op een dag waarop je normaal zou werken; 
  • binnen de zes weken volgend op de feestdag waarop je werkte. 

De werkgever betaalt dus het normale loon voor de prestaties op een feestdag wanneer die tijdens de normale werktijden valt. Moet je echter werken op een feestdag die niet binnen je contractuele uren valt, dan betaalt je werkgever dit als overuren en ontvang je 200 % van je loon. 

BELANGRIJK

De regels en overeenkomsten verschillen per sector en per bedrijf. Informeer je hierover en contacteer bij twijfel steeds je afdeling.