Elk arbeidsongeval is er 1 te veel !

De statistieken over de arbeidsongevallen voor het jaar 2021 zijn beschikbaar. Hoeveel daarvan waren er in de houtsector (bosbouw, zagerijen en houthandel)?

Subsector

Ongevallen zonder gevolg

Ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

Ongevallen met blijvende ongeschiktheid

Totaal

PC 125.01

7

13

7

28

PC 125.02

26

47

17

90

PC 125.03

43

96

30

169

Bij bosbouwactiviteiten heeft één ongeval ook tot de dood van een werknemer geleid.

Belangrijkste bevindingen:

  • Van de gewonde werknemers hebben 54 werknemers een blijvende ongeschiktheid.
  • De meeste verwondingen zijn open wonden, verstuikingen en verrekkingen.
  • Deze verwondingen bevinden zich voornamelijk op de knieën, vingers, voeten en enkels.
  • De meeste ongevallen gebeuren tijdens de productie, opslag, opstelling en montage.
  • De belangrijkste oorzaken zijn vallen en uitglijden en belasting van het bewegingsapparaat.

Waarom is veiligheid op de werkplek belangrijk?

Inzetten op veiligheid op de werkvloer is belangrijk omdat ongelukken op de werkplek ernstige gevolgen kunnen hebben voor de werknemer en zijn familie. Denk maar aan een tijdelijke of blijvende ongeschiktheid tot zelfs een ongeluk waarbij je het leven kan verliezen. ABVV-Hout zal daarom op alle vlakken blijven sensibiliseren en mobiliseren voor een beter welzijn op elke werkvloer en dit omdat elk arbeidsongeval er altijd 1 te veel is.