26/02 - Betoging "Stop de oorlog in Oekraïne!"

Het platform 'Europa voor vrede en solidariteit', waarvan het ABVV lid is, roept op tot een nationale vredesbetoging in Brussel, 26 februari 2023, Noordstation, om 13u.

  1. Rusland uit Oekraïne. Stop de oorlog. Wij veroordelen de Russische agressie tegen een soeverein land als een ernstige schending van het VN-Handvest.
  2. Solidariteit met mensen die oorlog ontvluchten. Wij willen onze solidariteit betuigen met het Oekraïense volk en al degenen die onder de oorlog lijden.
  3. Voor een actieve vredesdiplomatie en ontwapening. Wij verwerpen een beleid dat gebaseerd is op confrontatie en verlenging van de oorlog. Een wereldwijd verbod op kernwapens is dringend noodzakelijk.  Wij roepen op tot een actief vredesbeleid.
  4. Samen op een veilig Europees continent. Wij willen dat er opnieuw gewerkt wordt aan een systeem van collectieve en ondeelbare veiligheid. Ontwapening moet opnieuw het doel worden.
  5. Investeren in het sociale, de rechtvaardigheid en het milieu. In plaats van de militaire uitgaven te verhogen, moeten we meer investeren in sociale bescherming, openbare dienstverlening en ecologische transitie.

Links en downloads