90% van dienstenchequebedrijven respecteert gezondheid huishoudhulpen niet 

In het voorjaar van 2022 voerde de sociale inspectie controles uit bij 175 DC-ondernemingen. Bij 159 bedrijven zag de inspectie zich verplicht om schriftelijke waarschuwingen op te stellen wegens inbreuken op één of meerdere bepalingen van de Welzijnswet1. Vandaag werd het eindverslag van deze nationale campagne voorgesteld. Dit verslag bevestigt wat vakbonden al jaren aanklagen: werkgevers verwaarlozen de gezondheid van de werknemers en werkneemsters in deze sector enorm.

Verschillende studies hebben reeds het enorme aantal medische klachten in deze sector aangetoond. In de dienstenchequesector hebben huishoudhulpen, in vergelijking met andere sectoren, onder andere te maken met 35 keer meer kans op musculoskeletale aandoeningen2 en 260% meer kans op langdurige arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 5 jaar in de sector3. Schokkende cijfers die veel werkgevers niet lijken te verontrusten gezien de resultaten van de door het kabinet van minister Dermagne gepubliceerde controles.

Deze conclusies bevestigen wat vakbonden al jaren aanklagen. Bij de sectoronderhandelingen vorig jaar veegden de werkgevers alle vakbondsvoorstellen om te investeren in de gezondheid van de werknemers van tafel. Deze enquête bevestigt nu de legitieme eisen van de werknemers. In deze sector strijden de vakbonden nu al bijna 20 jaar voor een volwaardige bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers.

Vandaag verwelkomen de syndicale organisaties het initiatief voor deze campagne en vragen zij de zuivere en eenvoudige toepassing van de wet, wat een evidentie zou moeten zijn. 

Op korte termijn eisen wij van de overheid:

  • Het effectief uitvoeren van het verplicht periodiek gezondheidstoezicht door de arbeidsarts (medisch onderzoek)
  • Aan DC-bedrijven de verplichting opleggen om elke klant te bezoeken in het kader van de risicoanalyse en de sensibilisatie/informatie van de klanten
  • Het sectoraal vastleggen van toegelaten ergonomisch werkmateriaal en veilige/gezonde schoonmaakproducten
  • Het uitvoeren van de reeds verplichte  risicoanalyses gekoppeld aan een specifiek en concreet preventie- en welzijnsbeleid in elke onderneming
  • Het oprichten van een sectorale preventiedienst vereisen

Wij dringen ook aan op de invoering van een sectorale verzekeringsregeling voor de vergoeding van ambulante zorgen.

Tot slot moeten ook de regionale regeringen hun verantwoordelijkheid nemen en alle instrumenten gebruiken die zij ter beschikking hebben, waaronder het intrekken van de erkenning van bedrijven die zich niet bekommeren om de gezondheid van hun werknemers.  

 

1 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
2 zie de ULB-studie van 2021: ‘Subsidizing Domestic Services: Job Creation, Employment Formalisation and the Unintended Health Costs’.
3 Studie uitgevoerd in 2020 door het Departement Toegepaste Economische Wetenschappen van de ULB (de DULBEA) op verzoek van het RIZIV.