Tijdelijke werkloosheid: geen verlies van vakantie(geld)

400.000 werknemers die in 2022 te maken hebben gehad met tijdelijke werkloosheid door corona, riskeren in 2023 vakantiegeld en vakantiedagen te verliezen. In sommige gevallen tot 10 dagen verlof.

Wat is het probleem? Tot op vandaag zijn de dagen tijdelijke werkloosheid corona in de eerste helft van 2022 niet gelijkgesteld (zoals in 2020 en 2021) voor de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Wat is de oplossing? Een tijdelijke ‘solidariteitsbijdrage’ van de bedrijven zou het probleem voor arbeiders kunnen oplossen. Dit is ook het voorstel van de minister van Werk. Bovendien moet tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met gewerkte dagen, voor arbeiders én voor bedienden. Voor bedienden moet de betrokken werkgever zelf de gelijkstelling betalen.

Bedrijven hebben gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid corona, op kosten van de gemeenschap. Van bedrijven mag nu dus ook een inspanning worden verwacht. Veel arbeiders en bedienden leverden al in. Het ABVV aanvaardt niet dat ze nu ook nog op hun vakantiedagen of vakantiegeld zouden inboeten.

Op 8 februari 2023 kwamen we samen voor het hoofdkantoor van het VBO om de werkgevers op hun verantwoordelijkheid te wijzen en aan te dringen op een snelle oplossing.

Lees meer op De Nieuwe Werker