Valentijnsacties voor minder facturen, meer inkomsten!

Vandaag, 14 februari 2023, waren er regionaal verschillende acties. We vragen lagere energieprijzen, eerlijke belastingen en meer middelen voor de openbare diensten. 

De inflatie hakt er nog steeds zwaar in. Vooral energieprijzen blijven torenhoog. Maar deze crisis raakt niet iedereen even hard. We zitten niet allemaal in hetzelfde spreekwoordelijke bootje. Oxfam berekende dat de rijkste 1% Belgen een kwart van alle rijkdom in ons land bezit. Op wereldwijde schaal graaide de rijkste 1% van de bevolking de afgelopen twee jaar bijna dubbel zoveel rijkdom als de rest van de wereld. De automatische indexering van lonen en uitkeringen kon de koopkrachtschade enigszins beperken. Dankzij de vakbonden is de index voorlopig gered! Wij blijven op onze hoede, want er gaat geen dag voorbij zonder dat werkgevers dit systeem in vraag stellen.

ABVV eist lagere energieprijzen en eerlijke belastingen om de koopkracht van gezinnen te versterken!

Energie

  • Energie is geen luxeproduct; de btw moet definitief op 6%.
  • Het uitgebreid sociaal tarief en premies moeten blijven en verbreed worden zolang de facturen onbetaalbaar zijn.
  • Overheden moeten dringend de investeringen in hernieuwbare energie en energierenovatie opvoeren.
  • Energieleveranciers moeten verplicht worden het voordeligste energietarief aan te bieden en te communiceren.
  • De energieprijzen moeten geblokkeerd worden. Als dit niet kan in Europa, dan maar op nationaal niveau.

Eerlijke belastingen

  • Meer nettoloon voor de kleinere verdieners (hogere belastingvrije som enzovoort) en meer bijdragen van grote verdieners.
  • Eerlijke bijdragen van bedrijven (zeker multinationals en energiebedrijven die vandaag monsterwinsten maken) en een belasting op grote vermogens.
  • Deze fiscale hervorming moet ook dienen om de openbare diensten te herfinancieren om aan de behoeften tegemoet te komen.