Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, hot topic bij de Algemene Centrale

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is anno 2023 nog steeds geen realiteit. Als Algemene Centrale – ABVV strijden we al jaren voor meer gendergelijkheid: gelijk loon, gelijke behandeling, gelijke toegang,… Onze genderseminarie -die eind januari plaatsvond, en waaraan meer dan 70 militanten deelnamen- is slechts een van onze tools hiervoor.

Genderongelijkheid
Hoewel er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt, zijn er nog altijd genderongelijkheden. Zo werkt 43,5% (t.o.v. 11% mannen) van de vrouwen deeltijds, is de werkgelegenheidsgraad van vrouwen (67% t.o.v. 75% mannen) nog steeds lager, zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de sectoren van de toekomst (bouw, energie, technologieën,…) en verdienen zij gemiddeld 22,7% minder dan hun mannelijker collega’s (bron: instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen)!

STOP!
Als Algemene Centrale – ABVV roepen we genderdiscriminatie een halt toe, door er onder andere voor te zorgen dat vrouwen vertegenwoordigd worden binnen onze vakbondsstructuur, bij de sociale verkiezingen, bij sociaal overleg in de sectoren of bedrijven, … Verder ondersteunen we ook gezamenlijke acties met andere vrouwenbewegingen (denk maar aan 8 maart bijvoorbeeld).

ann
Annelies Deman, federaal secretaris bevoegd voor de gendercoördinatie, opent het seminarie

“Daarnaast hebben we een gendercoördinatie die samenkomt om problemen aan de kaak te stellen en om samen met onze militanten (vrouwen én mannen!) vooruitgang te boeken”, vult Annelies Deman, federaal secretaris bevoegd voor de gendercoördinatie, aan. Eind januari organiseerde de gendercoördinatie een genderseminarie waarop meer dan 70 militanten aanwezig waren. “Tijdens het seminarie kwam Veronika Lemeire, doctoraatsonderzoekster en werkneemster bij ABVV Brussel, ons meer uitleg geven over de evolutie en perspectieven van de gelijkheid in de Belgische welvaartsstaat en werden verscheidenen thema’s (discriminatie, vrouwen binnen de Algemene Centrale, sociale verkiezingen,…) in werkgroepen behandeld”, aldus Annelies.

ver
Presentatie Veronika Lemeire

 

ABVV - Vrouwvriendelijke vakbond
En terwijl wij blijven strijden voor meer gelijkheid en tegen alle vormen van discriminatie op alle niveaus, durven we ook in eigen boezem kijken. De tijd dat de samenleving en de werkvloer gerund werd door mannen en de vakbond louter een mannenzaak was, is gelukkig voorbij. “Bijna de helft van de ABVV-leden zijn vrouwen”, zegt Annelies, “en we streven intern naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in alle instanties en sectoren. Evenwichtige beslissingen kunnen namelijk enkel via een evenwichtige vertegenwoordiging.”

 

Als Algemene Centrale – ABVV zullen we blijven strijden voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, voor vrouwenrechten en dat zowel door syndicale acties als door ondersteuning van gezamenlijke acties. Betere loon- en arbeidsvoorwaarden (in het algemeen, maar ook specifiek voor vrouwen) blijven eveneens een prioriteit en we zullen mensen op de gevaren van (extreem)rechtse partij en de gevolgen voor vrouwenrechten blijven wijzen! Samen sterk, over alle sectoren en verschillen heen!