Congres 2023 - Vrijheid, gelijkheid, democratie

We dachten dat we alles gezien hadden… het minste wat we kunnen zeggen, is dat de vier verstreken jaren sinds ons laatste statutair congres ons veel verrassingen hebben bezorgd, en niet alleen positieve! Een ongekende gezondheidscrisis, de opkomst van extreemrechts en van autoritaire regimes, het in vraag stellen van het recht op abortus in verschillende landen, een oorlog aan de poorten van Europa, klimaatrampen – zelfs bij ons. En voor ons als vakbond: steeds meer frontale aanvallen op onze syndicale rechten. Maar we zijn er nog steeds, en samen met onze militanten zullen we blijven strijden voor de waarden die we verdedigen, de waarden die in ons DNA zitten.

Allereerst vrijheid. Voor ons, de Algemene Centrale – ABVV, is dat uiteraard een absolute vereiste. Zonder syndicale vrijheden zouden we onze rol als verdedigers van de rechten van de werknemers niet kunnen uitoefenen. Zonder deze fundamentele vrijheid zou ons de mond gesnoerd worden. En al worden de aanvallen steeds heftiger, met elke aanval vinden onze tegenstanders ons op hun pad. Allen samen, sterker en vastberadener dan ooit. Nu en in de toekomst.

De wet van ’96 valt daarbij nog een andere vrijheid aan: de vrijheid om te onderhandelen over legitieme en verantwoorde loonsverhogingen. Al meer dan een jaar strijden we samen met werknemers die, door de stijgende prijzen van energie en consumptiegoederen, op het punt staan te verstikken. We willen allen een herziening van de beruchte wet van ’96. Omdat ze ons verhindert vrij te onderhandelen over loonsverhogingen. Omdat ze diegenen verarmt die de rijkdom van ons land produceren.

Vervolgens gelijkheid, een van onze andere kernwaarden. Het is het fundament van onze vakbond. Gelijkheid gebaseerd op een solidariteitsprincipe; samen strijden voor rechten voor iedereen.

Tot slot: democratie. Dit is een zeer belangrijke waarde voor het ABVV! Ook deze waarde moeten we koesteren, behouden en beschermen. Zeker met de opkomst van extreemrechts, in België, in Europa, in de wereld. De volgende Belgische verkiezingen vormen een grote uitdaging voor de democratie. Het is aan ons om onze alternatieven naar voren te schuiven, zodat er geen plaats is voor misleidende argumenten.

Samen sterk!