Blijf van VIOME af! Week van solidair verzet. | #DefendVIOME

VIOME is de enige zelfbeheerde fabriek in Griekenland, waar arbeiders de productie controleren. Tien jaar geleden begonnen de werknemers van VIOME met de productie van ecologische wasmiddelen in deze fabriek, die de werkgevers hadden verlaten. VIOME vocht tegen de verschillende aanvallen van de staat en de bedrijfswereld en bleef in leven dankzij een enorme golf van solidariteit die wereldwijd getoond werd.

Helaas wordt het zelfbeheerde VIOME vandaag meer dan ooit bedreigd. Zo is het land van Phikeram, het failliete moederbedrijf van VIOME, via omslachtige procedures gekocht door een Zuid-Afrikaanse speculatieve fonds.

Wij streden met een constante eis: de scheiding van VIOME van de rest van de activa van het moederbedrijf en de overdracht van de werknemers aan de coöperatie, waaraan de voormalige werkgever nog miljoenen euro’s aan lonen en uitkeringen verschuldigd is.

Tot op heden heeft nog geen enkele regering, ongeacht haar politieke kleur, gereageerd op deze legitieme eis.

De grote solidariteitsbeweging moet doorgaan.
De werknemers moeten in de fabriek blijven.

Samen, moeten we VIOME verdedigen! Samen moeten we coöperaties verdedigen die een alternatieve productiewijze brengen in dit kapitalistisch systeem!