De gezondheid van huishoudhulpen is onbetaalbaar

Op 30 januari heeft de inspectie Welzijn op het Werk aan de alarmbel getrokken over de situatie van de huishoudhulpen. Op verzoek van minister Dermagne hebben werkgevers en vakbonden in de dienstenchequesector de vernietigende resultaten ontvangen van een welzijnsinspectie bij bedrijven in de sector. Dit rapport bracht talrijke tekortkomingen en inbreuken op de welzijnswetgeving aan het licht (resultaten van de inspectie). Naar aanleiding van deze bevindingen hebben de vakbonden legitieme garanties geëist aan de werkgevers: erkenning van het inspectieverslag, naleving van de in de wetgeving vastgestelde verplichtingen en intrekking van de erkenning van bedrijven die de regels niet naleven. Ondanks deze alarmerende situatie moeten wij vaststellen dat de antwoorden van de drie werkgeversorganisaties op onze vragen onvoldoende zijn.

Gebrek aan respect   
Kortom, de dienstenchequebedrijven ontkennen de gezondheidsproblemen van huishoudhulpen (terwijl alle cijfers en studies duidelijk zijn over de omvang en de ernst van de medische klachten), ze negeren de aanbevelingen van de sociale inspectie en tonen m.a.w. geen enkel teken van goede wil om de gezondheid van de huishoudhulpen te verbeteren. Dit is een flagrant gebrek aan belangstelling van de werkgevers voor het welzijn van de huishoudhulpen.

Wanneer financiële belangen boven gezondheid gaan           
Dit toont duidelijk aan wat de vakbonden al jaren aan de kaak stellen in de dienstenchequesector. In een sector die grotendeels gesubsidieerd wordt (70 % subsidies per gewerkt uur), moeten we eens te meer vaststellen dat de financiële belangen van de bedrijven primeren boven de gezondheid van de werkneemsters.

Dezelfde werkgevers die klagen over het hoge absenteïsme en het tekort aan werknemers willen geen structurele oplossing bieden voor deze problemen! In haar persbericht van 30/01/2023 verklaart Federgon dat "de veiligheid van de huishoudhulpen een absolute prioriteit is". Jammer genoeg blijken dit lege woorden te zijn. Federgon verzet zich tegen alle maatregelen die het welzijn van de werkneemsters kunnen verbeteren.

Het is nu aan de subsidiërende overheden om de gezondheid van de werkneemsters te verzekeren. De gezondheid van huishoudhulpen is onbetaalbaar!

Voor meer info over onze campagne “mijn gezondheid is onbetaalbaar” klik hier.