Wat te doen bij verlies van het aanvraagformulier voor de eindejaarspremie?

Iedereen verliest wel eens een belangrijk document. Misschien heb je het aanvraagdocument voor de eindejaarspremie thuis per ongelijk weggegooid. Misschien ben je in de loop van het jaar voor de verzending van het document verhuisd. Gelukkig verlies je daarmee nog niet je eindejaarspremie, maar je zult wel geduld moeten hebben.

Weet dat alleen het originele document kan worden gebruikt om betaling van de premie te verkrijgen en dat in geval van verlies een duplicaat moet worden afgegeven.

Dit kan echter pas gebeuren als alle administratie van de betaalde premies is afgerond. Zolang dat niet het geval is, kan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten immers niet nagaan of de premie waarvoor een duplicaat wordt aangevraagd, al dan niet reeds is betaald.

Duplicaten zullen dus pas in de loop van maart 2023 worden uitgereikt. De aanvraag voor een duplicaat moet schriftelijk worden gericht aan het fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel).

Enkele tips

Reageer zo snel mogelijk

Zodra je het formulier thuis hebt ontvangen, probeer je het zo snel mogelijk in te vullen en op te sturen. Zo verklein je het risico dat je het document thuis kwijtraakt. En je vermijdt dat je premie onder de kerstboom wordt vergeten!

Adreswijziging?

Als jouw adres tijdens het jaar vóór de toekenning van de premie is gewijzigd, moet je vóór eind oktober een brief of kaart sturen naar het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bte 330, 1000 Brussel) of via contact reageren, met vermelding van:

  • je naam/voornaam
  • je rijksregisternummer (op de achterkant van je identiteitskaart) of je geboortedatum
  • je oude adres
  • je nieuwe adres.

Syndicale premie

Ben je aangesloten bij een vakbond, stuur het formulier dan rechtstreeks naar jouw vakbond. Zo wordt je syndicale premie zo snel mogelijk uitbetaald.

Meer informatie:

Rechten Uitzendkracht (ABVV Interim): https://www.rechtenuitzendkracht.be/nl-BE/article/wat-te-doen-bij-verlies-van-het-aanvraagformulier-voor-de-eindejaarspremie/10246/

Fonds voor de Uitzendkrachten: https://fondsinterim.be/nl/de-premies/eindejaarspremies