"Mijn gezondheid is onbetaalbaar": werkgevers van de dienstencheques weigeren het te horen !

In januari 2023 bracht de Inspectie Toezicht Welzijn op het Werk een ondubbelzinnig rapport uit: 159 van de 175 bedrijven die de inspectie in 2022 controleerde, waren in overtreding.

De door minister Dermagne opgezette campagne bevestigt de klachten van de huishoudhulpen en de verschillende studies over het welzijn van de werknemers in de dienstenchequesector.  

De 3 meest voorkomende overtredingen zijn het ontbreken van een risicoanalyse, het ontbreken van gezondheidstoezicht en het ontbreken van controle door de werkgever van de woning van de klant. Nog ernstiger is het feit dat één op twee bedrijven geen risicoanalyse voor de bescherming van het moederschap uitvoert. Dit is onaanvaardbaar voor een sector met 150.000 werknemers, waarvan 97% vrouwen. 

De situatie die in het inspectieverslag onder de aandacht wordt gebracht, heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de dienstenchequewerknemers.  

Uit de getuigenissen van huishoudhulpen en uit talrijke wetenschappelijke studies in de sector weten we dat het de arbeidsomstandigheden zijn die van invloed zijn op de gezondheid van huishoudhulpen. Zij lopen door hun werk een groot risico op arbeidsongeschiktheid en dus op lichamelijke aandoeningen.    

De werkgevers in de sector ontkennen deze feiten al maanden, en nog meer sinds de presentatie van dit inspectierapport.  Zij hebben ook niet schriftelijk bevestigd - zoals gevraagd door de vakbonden - dat zij hun leden zullen aanmoedigen om de welzijnswet na te leven. Door te weigeren het rapport volledig te erkennen, ontkennen de werkgevers momenteel de realiteit van de werknemers.

Bij gebrek aan een reactie van hun kant, vragen de vakbonden nu aan de subsidiërende overheid om het inspectierapport niet zonder consequenties te laten, in het belang van de gezondheid van de huishoudhulpen.  
Via de subsidies die zij aan de dienstenchequebedrijven toekennen, beschikt de overheid immers over een essentiële hefboom om het statuut van de huishoudhulp te verbeteren. 

De werknemers verwachten dat de verschillende regionale ministers de daad bij het woord voegen en hun verantwoordelijkheid nemen om de werknemers een kwalitatieve job te garanderen. Daarom is een delegatie van de drie vakbonden deze donderdag hun eisen gaan onderstrepen ten aanzien van minister Dermagne.

Het gezondheidsbeleid voor huishoudhulpen moet veranderen! De vakbonden zullen druk blijven uitoefenen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van dienstenchequewerknemers eindelijk serieus wordt genomen.

Campagne DS
Voor meer informatie over de campagne: www.mijngezondheidisonbetaalbaar.be