90 % van de werknemers in atypische arbeidsstelsels zal het niet uithouden tot 65 jaar!

Aan de vooravond van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk publiceren de Algemene Centrale – ABVV en de Métallos de resultaten van een enquête met betrekking tot de impact van atypische uurroosters op het welzijn van de werknemers en werkneemsters. Onder atypische arbeidstijden verstaat men werken in het weekend, ‘s nachts of in volcontinu. Deze enquête, waaraan 4.586 personen hebben deelgenomen, is tot stand gekomen met de samenwerking van de KU Leuven. Meerdere studies hadden al aangetoond dat werken in atypische arbeidsstelsels het welzijn en de gezondheid van de werknemers schaadt, en deze recente enquête bevestigt dit nog maar eens.

Wat is de impact van atypische arbeidstijden op het welzijn?

  • 67 % van de respondenten heeft een slecht slaappatroon;
  • 75 % van de respondenten zegt dat zijn privéleven niet in balans is door de variabele uren;
  • 90 % van de werknemers verklaart zijn job niet te zullen kunnen uitoefenen tot 65 jaar.

Deze resultaten zijn veelbetekenend en tonen aan hoe groot de gevolgen van atypische werktijden zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van werknemers, maar ook voor hun sociaal en familiaal leven.  Er is met name sprake van een daling van de productiviteit, een verhoogde prikkelbaarheid en zelfs relatieproblemen die tot echtscheiding kunnen leiden.

Atypische arbeidstijden vormen dus een ernstig probleem dat helaas onderbelicht blijft. Bovendien blijkt uit de enquête dat deze slechte arbeidsomstandigheden van invloed zijn op het voornemen om van werk te veranderen. 25% van de respondenten wil om deze redenen de sector verlaten of overstappen naar dagwerk.

Dit is geen verrassing voor de Algemene Centrale – ABVV en de Métallos, maar de enquête noopt ons er wel toe een versnelling hoger te schakelen. In de eerste plaats hekelen wij het feit dat bedrijven nog steeds genieten van zeer voordelige subsidies voor ploegen- en nachtarbeid. Ten tweede bestaan er, ook al stellen we grote verschillen vast tussen de sectoren, mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Op bedrijfsniveau, via het CPBW, het Comité voor preventie en bescherming op het werk, maar ook op het vlak van de sector, via een collectieve arbeidsovereenkomst voor de kwaliteit van de arbeid, en via het interprofessioneel kader.

Vandaag is er enerzijds veel flexibiliteit, maar we betreuren dat het wettelijk kader vaak niet wordt nageleefd. Het is hoog tijd om het evenwicht te herstellen.

grafiek

Bekijk hier onze video met getuigenis rond deze resultaten.