De energietransitie is ook een syndicaal verhaal

Als bestuurslid van PlastIQ nodigde Yannick Urbain, secretaris van ABVV Scheikunde in Limburg, samen met de werkgeversorganisatie Essenscia en directeur van PlastIQ Vincent Mispelaere  *POM Limburg uit in het trainingslab van PlastIQ.

We hadden een kort gesprek met Yannick over de doelstellingen van PLastIQ en wat de belangen zijn voor onze syndicale organisatie.

Yannick, kan je PlastIQ kort even voorstellen?

Historisch gezien zijn de kunststofbedrijven sterk vertegenwoordigd in Limburg. Daarom hebben we als sociale gesprekspartners een opleidingscentrum PlastIQ opgericht op de T2 campus in Genk. Het centrum organiseert opleidingen en trajecten met als doel de competenties van de toekomstige en huidige werknemers in de kunststofsector te verstevigen en de instroom van geschoolde medewerkers in de kunststofindustrie te verzekeren.

Waarom nodigden jullie als opleidingscentrum POM Limburg uit?

Er zijn 2 opleidingscentra voor de kunststoffen: één in West-Vlaanderen en één in Limburg. We merkten dat de vestiging in West-Vlaanderen serieus geïnvesteerd heeft in een circulaire fabriek met het oog op de energietransitie. Daarom nodigden we POM Limburg uit om te kijken of er toekomstige samenwerkingen tot stand zouden kunnen komen op vlak van circulaire economie zodat onze opleidingen up to date blijven voor de werknemers uit de kunststoffen.

Wat zijn de doelstellingen van het opleidingscentrum?

De doelstelling van onze opleidingen is 3-ledig:

er worden opleidingen voorzien voor werknemers die reeds tewerkgesteld zijn in de sector van de kunststoffen zodat men kennis verwerft over nieuwe technieken. Er gaat ook aandacht naar werkzoekenden met als doel nieuwe werknemers naar deze subsector van de scheikunde te kunnen leiden. Ten slotte willen we ook een brug bouwen tussen het onderwijs en de sector om leerlingen al een eerste keer te laten kennismaken met deze specifieke industrie en wat het juist allemaal inhoudt.

Wat zijn onze syndicale belangen in dit centrum?

Gezien de uitdaging van de energietransitie waar onder meer ook onze sector mee te maken heeft, is het van syndicaal belang dat werknemers voldoende opleidingen kunnen volgen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen in de economie van morgen. Dit gaat dan bijvoorbeeld specifiek voor de kunststoffensector over de transformatie naar een circulaire economie en de nieuwe technieken die hiermee gepaard gaan. Syndicaal gezien hebben we er alle belang bij dat onze werknemers worden opgeleid met de meest performante en moderne technieken die voor handen zijn.

 

*POM Limburg verzamelt, ontwikkelt en analyseert data en kennis over economisch Limburg waarbij ze onder andere de focus legt op circulaire economie - https://pomlimburg.be/