Staking bij Advachem

De werknemers van het bedrijf Advachem in Ghlin staken sinds dinsdagochtend. De werknemers beschuldigen de werkgever ervan voordelen te hebben afgepakt en een ongunstig klimaat binnen het bedrijf te creëren.

Ondanks verschillende vergaderingen tussen de werknemers en de directie is er geen concrete vooruitgang geboekt. De reden hiervoor is dat de directie momenteel pertinent weigert met de vakbondsfunctionarissen te praten.

Advachem is gespecialiseerd in de productie van formaldehyde, harsen en merstoffen. Er werken ongeveer veertig werknemers. Het materiaal werd stilgelegd en veilig gemaakt.

 

Foto: website van Advachem