Europese actie om streng op te treden tegen uitbuiting in onderaannemingsketens

Op woensdag 7 juni organiseert de Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH), in nauwe samenwerking met haar Belgische leden ACV BIE en AC ABVV, een Europese demonstratie in Brussel. De demonstratie zal meer dan 250 bouwvakkers uit heel Europa bijeenbrengen.

We nodigen je graag uit voor onze demonstratie, die zal plaatsvinden op het Luxemburgplein in Brussel van 10:00 tot 12:00 uur. De Europese demonstratie vormt de afsluiting van onze actieweek in het kader van onze campagne tegen onderaanneming, die eerder dit jaar van start ging.

De EFBH en zijn leden eisen dat de Europese Commissie (EC) krachtige maatregelen neemt om directe werkgelegenheid te bevorderen, onderaanneming te beperken en een einde te maken aan uitbuiting in onderaannemingsketens in de bouwsector.

Uit een recente studie van de Europese Commissie blijkt dat onderaanneming een belangrijke risicofactor is voor de uitbuiting van werknemers. Hoe langer en complexer de keten, hoe groter de kans op arbeidsmisdrijven en misbruik. Vaak gebruiken bedrijven onderaannemingsketens om arbeidsrelaties te verdoezelen, belasting- en socialezekerheidsbetalingen te omzeilen, hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden en zich te onttrekken aan controles door arbeidsinspectiediensten. Deze onderaannemers verdwijnen herhaaldelijk zonder de werknemers na maanden werken hun verschuldigde loon te betalen. Het is tijd om hier een einde aan te maken.

AC-ABVV Federaal Secretaris, Brahim Hilami: "We hebben de laatste jaren gezien dat onderaannemingsketens echt het achterpoortje zijn om te profiteren van het systeem in de bouw. Arbeiders worden uitgebuit, zoals we hebben gezien in het voorbeeld van Borealis. Werknemers werden blootgesteld aan mensenhandel en werden uitgebuit met miserabele lonen van slechts €3 per uur. Dit moet stoppen! In België en overal in Europa."

Algemeen secretaris van EFBH Tom Deleu: "Dit jaar vieren we 30 jaar interne markt, maar vanuit het oogpunt van bouwvakkers valt er niet veel te vieren. De afgelopen drie decennia hebben geleid tot minder sociale bescherming, meer onzekere banen, steeds onveiligere en ongezondere arbeidsomstandigheden en onmenselijke concurrentie tussen werknemers op basis van nationaliteit en arbeidsstatus. Het is tijd om onderaanneming te beperken, alle uitzendbureaus te verbieden en directe banen met goede arbeidsomstandigheden te bevorderen. En we hebben verplichte sociale criteria nodig bij openbare aanbestedingen. Er mag nooit overheidsgeld naar de uitbuiting van werknemers gaan".

Voorzitter van ACV BIE, Patrick Vandenberghe: "Detachering van werknemers, sociale dumping en onderaannemingsketens zijn een van de grootste uitdagingen op de Belgische en Europese bouwarbeidsmarkt. Om deze problemen aan te pakken, hebben we een sterke, onvoorwaardelijke ketenverantwoordelijkheid nodig voor de hoofdaannemer en de tussenaannemers. We moeten onderaanneming beperken, het aantal lagen in de onderaannemingsketen beperken, maar ook de taken en het percentage van de omzet, dat door de onderaannemingsketen wordt gegenereerd, beperken."

Ga voor meer informatie over de campagne en onze eisen naar www.limitsubcontracting.eu.

 

De Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH) is de Europese Federatie van werknemers voor de volgende sectoren: bouw, houtbewerking, bosbouw en aanverwante industrieën en ambachten. De EFBH heeft 77 aangesloten bonden in 36 landen en vertegenwoordigt in totaal 1.500.000 leden.