Aandeelhouders worden rijk in de scheikunde

Economische werkloosheid, de vertraging van de Duitse economie, energieprijzen... Dit zijn slechts enkele van de kwesties die momenteel in de pers worden benadrukt wanneer we het over de chemische sector hebben. Maar kunnen we ons beperken tot deze parameters? De winstgevendheid van de sector en de productiviteit van de werknemers moeten ook besproken worden. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste economische indicatoren van de sector en de vraag beantwoorden: wie profiteert het meest van de winstgevendheid van de sector? De werknemers of de aandeelhouders?

Om deze vraag te beantwoorden, bekijken we hieronder een aantal economische indicatoren voor de chemische sector. Wat vertellen ze ons?

  • Enerzijds is de chemische sector winstgevend, met een recordwinst in 2022. Onder de indicatoren kunnen we de evolutie van de productiviteit aanstippen: een verhoging van 43% in 2022. Werknemers zijn de architecten van de groeiende winstgevendheid van de sector.
  • Anderzijds onthullen de cijfers het onevenwicht tussen de vergoeding van kapitaal en de vergoeding van arbeid. Terwijl de dividenden de pan uit rijzen en de winst voor 2022 overtreffen, daalt het aandeel van de lonen in de productiekosten tot onder de 6%.

In deze context krijgen de syndicale eisen voor een betere verdeling van de winst hun volle betekenis. De bedrijfsonderhandelingen die momenteel in de sector plaatsvinden, zijn een kans om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid en het aantrekkelijker maken van de sector.

Bedrijfsresultaat - sector winstgevender dan ooit

Het bedrijfsresultaat geeft een indicatie van de winstgevendheid van de voornaamste activiteiten van de sector

Bedrijfsresultaat

Bron: NBB

In 2022 steeg het bedrijfsresultaat met 40%, tussen 2016 en 2022 zelfs met 114%.

  • De activiteiten van de chemische sector zijn zeer winstgevend.
Nettoresultaat - stijging zet zich verder door

Het nettoresultaat geeft het resultaat van het boekjaar weer na rekening te hebben gehouden met alle inkomsten en uitgaven van de bedrijven.

nettoresultaat

Bron: NBB

  • Het nettoresultaat van de chemische sector is gestegen met 3,7% in 2022.
  • In vergelijking met 2016 is het nettoresultaat gestegen met 146% (!) tot € 6 miljard.

Dividenden - De aandeelhouders nemen alle stukken van de taart.

Dividenden

Bron: NBB

De uitgekeerde winst aan de aandeelhouders ligt hoger dan de nettowinst in de sector! Er werd in 2022 meer dan € 6,3 miljard uitgekeerd aan de aandeelhouders terwijl er een nettowinst was van ongeveer € 6 miljard.

  • De aandeelhouders nemen alle stukken van de taart!
Productiviteit - de werkdruk wordt steeds hoger

Dankzij de productiviteit kunnen we bepalen wat de werknemer aanbrengt voor de onderneming voor één uur werk.

productiviteit

Bron: NBB

In 2022 rapporteerde een werknemer gemiddeld € 194,78 per gewerkt uur. De productiviteit van de werknemers is met andere woorden met 43% gestegen in vergelijking met 2021 en zelfs met 73% in vergelijking met 2016.

  • Deze cijfers tonen de fundamentele rol aan die werknemers spelen bij het creëren van toegevoegde waarde in de sector.
Totale bedrijfskosten - aandeel loonkost gehalveerd

Om te produceren maakt een bedrijf verschillende kosten: goederen, grondstoffen, lonen, … Welke zijn de belangrijkste in de chemische sector?

Bedrijfskosten

Bron: NBB

  • Het aandeel van de loonmassa in de totale bedrijfskosten is gehalveerd sinds 2016. We gaan van 11,70% naar 5,97% op 7 jaar tijd.
  • De kosten van goederen, grondstoffen, diensten en andere zijn veel hoger dan de loonkosten van de sector, ondanks de loonindexering.
  • Als er bespaard moet worden, waarom zou je dan kijken naar de lonen van werknemers?