Inperking vergoeding tijdskrediet met reden: zorg voor eigen kind

Het Koninklijk Besluit (KB) van 26 januari 2023 bracht heel wat wijzigingen aan in het systeem van tijdskrediet. Zo werd onder andere de uitkering voor tijdskrediet zorg voor eigen kind verlaagd van 51 maanden naar 48 maanden. Dat brengt heel wat problemen met zich mee. Enkele leden ontvingen al brieven van de RVA over de inperking van deze uitkering. Kreeg je zo’n brief? Breng hem dan zo snel mogelijk naar je regionale vakbondskantoor om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.

De uitkering voor het tijdskrediet met als reden zorg voor eigen kind wordt ingeperkt. Meer bepaald de maximumduur van je uitkering horende bij dat tijdskrediet: je kan nog steeds maximum 51 maanden tijdskrediet opnemen, maar van die 51 maanden heb je nu nog maar 48 maanden recht op een uitkering.

Invoering

Dit KB ging op 1 februari 2023 in en geldt voor iedereen, dus ook als jij je aanvraag al had ingediend vóór die datum.

Uitzondering: had je al minimum 30 maanden van dat tijdskrediet opgenomen vóór 1 februari 2023, dan behoud je jouw recht op uitkering voor de volledige 51 maanden.

Bijvoorbeeld: een werknemer heeft een voltijds tijdskrediet met motief zorg voor zijn kinderen van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 (11 maanden) en een halftijds tijdskrediet van 1 september 2022 tot en met 31 maart 2024 (2,5 maand voor 1 februari 2023). Samengeteld zijn dit 13,5 maanden tijdskrediet opgenomen voor 1 februari. Dit is niet genoeg om aan de uitzondering te voldoen. Hierdoor heeft de weknemer maar recht op maximum 48 maanden met een uitkering i.p.v. 51 maanden.

De RVA stuurt sinds enige tijd brieven naar werknemers waarvan dit tijdskrediet vóór 1 februari 2023 goedgekeurd was (en dus inclusief de 51 maanden vergoeding). Daar komt de RVA nu dus op terug:  ze laten weten dat de duur van het aangevraagde tijdskrediet hetzelfde blijft, maar dat de laatste drie maanden ervan niet meer vergoed zullen worden.

Belangrijk!
Heb je zo’n brief ontvangen? Ga er dan zo snel mogelijk mee naar je regionale vakbondskantoor om deze beslissing aan te proberen vechten. De periode om zo’n beslissing te kunnen aanvechten is immers enorm kort!