Veiligheidsovertredingen Arcelor Mittal leiden tot 46 doden in Kazachstan

Het negeren van de veiligheidsregels door bepaalde werkgevers heeft weer eens ernstige gevolgen gehad voor de werknemers. Vrijdagavond klonk er een explosie in een mijn van Arcelor Mittal in Kazachstan. De tol was zwaar: minstens 46 mijnwerkers verloren er het leven. Het mijnongeval is het dodelijkste sinds het land onafhankelijk is van de Sovjet-Unie.

Als Algemene Centrale willen we onze oprechte deelneming betuigen aan de families en collega's van de slachtoffers van deze ramp. We spreken van een catastrofe en willen de werkgever zeker niet goedpraten. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat deze ontploffing rechtstreeks verband houdt met de onverantwoordelijke houding van Arcelor Mittal. Volgens de Kazachse premier "houdt deze tragedie rechtstreeks verband met schendingen van de veiligheidsvoorschriften. De fout ligt in de eerste plaats bij het management van het bedrijf".

We delen het verdriet en de woede, omdat wij zelf al onder dit soort gebeurtenissen hebben geleden (Bois du Cazier of recenter nog in Ghislenghien).  We zijn er ons echter wel van bewust dat deze rampen slechts het topje van de ijsberg zijn. Daarom willen we ook de aandacht vestigen op de minder voor de hand liggende gevaren waaraan werknemers dagelijks worden blootgesteld: dodelijk arbeidsongevallen, het inademen van giftige en kankerverwekkende stoffen, het oplopen van musculoskeletale aandoeningen (MSA) tijdens het schoonmaken, pesterijen door de leidinggevende enz. 

We moeten deze werkgevers, die deze cruciale kwesties negeren, een halt toeroepen! En je kan er zeker op rekenen dat wij, als jouw vakbond, hiervoor zullen blijven strijden!