Veilig gebruik van diisocyanaten

Wettelijk verplichte opleiding voor werknemers en werkgevers voor het veilig gebruik van diisocyanaten.

De opleiding is verplicht vanaf 24 augustus 2023 en moet om de vijf jaar worden hernieuwd. Leerlingen op stage, werkplekleren, duaal leren moeten eveneens de opleiding volgen. 

Deze stoffen zijn aanwezig in niet-uitgeharde PU-producten zoals PU lijmen, afdichtingsmiddelen en schuimen, maar ook bij coatings en dergelijke meer.
PU-producten zijn veelzijdig en innovatief en worden daarom voor een breed scala van toepassingen gebruikt in allerlei sectoren. Ook in de houtbewerking vind je ze terug. De meest gekende toepassingen zijn PU-lijmen en -afdichtingsmiddelen, coatings of isolatie. Net als bij elk chemisch product is het gebruik van diisocyanaten veilig als ze worden gehanteerd volgens de betreffende veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Verkeerd gebruik van producten met diisocyanaten kan leiden tot gezondheidsklachten zoals astma en huidirritatie.

Werknemers moeten opgeleid worden afhankelijk van hun taken en mogelijke blootstelling.
Het is noodzakelijk dat de werkgever vóór de opleiding duidelijk het gebruik en de toepassingsmethode van het product kent om te bepalen welke opleiding en opleidingsniveau voor de werknemer noodzakelijk is.

Er zijn 3 opleidingsniveaus vastgelegd afhankelijk van het blootstellingsrisico:

  • Basisopleiding
  • Opleiding op een middelhoog niveau
  • Opleiding op een hoger niveau

Alle informatie op de website van Woodwize.

Indien vragen contacteer je delegee of plaatselijke afdeling.