Protocolakkoord bewaking pc 317 2023 - 2024

De werkgevers en werknemers in de bewaking hebben een ontwerpovereenkomst opgesteld over de arbeidsvoorwaarden van 2023-2024. 
Dit zijn de belangrijkste punten :

- Een verhoging van 10% van de anciënniteitspremie en de vergoeding voor het werken met honden
- Verhoging van de mobiliteitsvergoeding voor atypische werktijden/grote afstanden
- Bonus voor bepaalde roosterwijzigingen
- Verhoging van de sectorale toeslag voor economische werkloosheid

Meer informatiehttps://www.accg.be/nl/sector/bewaking/tool/protocolakkoord-bewaking-pc-317-2023-2024

 Het ontwerpakkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan onze militanten.
We houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte.