Wat is nieuw voor de arbeiders/sters van PC 125?

Onlangs werd een akkoord gesloten voor de arbeiders/sters in de bosontginningen, zagerijen en houthandel. Wat houdt het in? Een koopkrachtpremie, sociale voordelen, eindeloopbaan en mobiliteit. We bekijken voor jou de geboekte vooruitgang.

Koopkrachtpremie

Er is een koopkrachtpremie van maximaal €500 geïntroduceerd voor werknemers in onze sector. Let op: deze premie is afhankelijk van de resultaten van je bedrijf (2022 winst) en varieert van je werkuren.

Details :

 • Winst 2022?
 • Als je bedrijf winst heeft gemaakt in 2022 (nettowinst voor het jaar), kan de premie oplopen tot €250.
 • Als je bedrijf in 2022 een operationele winst boekt van minstens 1,75 keer de operationele winst van 2021, kan de premie oplopen tot €500.
 • Deze bedragen variëren afhankelijk van hoe lang je werkt.
 • Dagen afwezigheid worden meegerekend bij het berekenen van je premie.

Heb je recht op deze premie?

Niet gemakkelijk te zeggen, gezien het bovenstaande! Maar we kunnen je helpen om de zaken duidelijker te zien. Neem contact op met je afgevaardigde of met je regionaal kantoor ABVV-hout en wij gaan samen met jou na of jouw bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor de uitbetaling van de koopkrachttegemoetkoming. Als je recht hebt op deze premie, moet hij vóór 31 januari 2024 aan je worden uitbetaald.

Verhoging van de sociale voordelen

 • De eindejaarspremie voor arbeiders in zagerijen en de houthandel is met 0,50% gestegen naar 5,75%.
 • NIEUW ! Er is een permanente opleidingsvergoeding ingevoerd voor arbeiders werkzaam in de bosontginningen. Deze is gelijk aan €0,44 per gewerkte dag.
 • De permanente opleidingsvergoeding voor arbeiders in houtzagerijen en houthandel is verhoogd van €0,80 naar €0,88 per gewerkte dag.
 • NIEUW ! Een anciënniteitspremie van 200 euro is ingevoerd voor alle arbeiders in de sector met 15 jaar anciënniteit. De anciënniteitspremie na 25 jaar stijgt naar €450, en die na 35 jaar naar €900.
 • Als je tijdelijk werkloos bent door overmacht, ontvang je vanaf dag 1 een dagvergoeding.
 • Let op: al deze uitkeringen worden betaald door de Sectorfondsen. Heb je vragen of heb je het gevoel dat je één van deze uitkeringen niet hebt ontvangen, praat dan met je vakbondsafgevaardigde of neem contact op met je regionaal kantoor ABVV-hout.

Eindeloopbaan – SWT en tijdskrediet

Het sectoraal akkoord voorziet in een maximale toegang tot de verschillende vormen van brugpensioen en tijdskrediet voor arbeiders in onze sector. Aarzel niet om contact op te nemen met je regionaal kantoor ABVV-hout als je je persoonlijke situatie wil kennen met betrekking tot de verschillende vormen van SWT en tijdskrediet.

Mobiliteit – verhoging van de fietsvergoeding

De vergoeding van reiskosten per fiets wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd naar €0,27/km.