Rouwverlof een beetje menselijker

Meer dagen
Vanaf nu heb je als werknemer het recht om 10 dagen afwezig te zijn op het werk (zonder loonverlies!) bij het overlijden van:

  • Je kind of het kind van je partner (ongeacht of je wettelijk of feitelijk samenwoont met je partner).
  • Een kind dat bij je geplaatst is (in geval van langdurige plaatsing).
  • Je echtgeno(o)t(e) of partner (wettelijk of feitelijk samenwonend).

Meer flexibiliteit in het aantal op te nemen dagen
De eerste drie dagen dienen opgenomen te worden in de periode tussen het overlijden en de begrafenis. De overige zeven dagen zijn echter vrij te kiezen binnen het jaar volgend op de dag van het overlijden.

Feitelijke partner = wettelijke partner
Wat betreft het verlof dat wordt toegekend bij het overlijden van een naast familielid, wordt in de nieuwe regels een feitelijk samenwonende partner gelijkgesteld met een echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.