Actie Europese vakbonden 12/12

In een tijd waarin de koopkracht van de mensen gestaag daalt, waarin onze openbare diensten lijden onder een schrijnende tekortkoming aan investeringen en niet langer in staat zijn om voldoende kwaliteitsvolle diensten aan te bieden, durven sommige Europese leiders op te roepen tot een terugkeer naar een beleid van forse bezuinigingen.

Ze hebben het mis! We moeten juist investeren zodat de Europese burgers het hoofd boven water kunnen houden, zodat er sprake is van een rechtvaardige transitie.

De komende dagen zullen de Europese ministers van Financiën maatregelen bespreken om ervoor te zorgen dat de lidstaten het begrotingskader naleven. De boodschap die de Europese vakbonden vandaag overbrengen is duidelijk: verdere bezuinigingen op de sociale uitgaven zijn een no go, de werknemers betalen de rekening niet!