Slecht weer en te laat op het werk. Riskeer ik een sanctie?

Je stapt je deur uit en merkt dat de weg glad ligt. Zo wordt het moeilijk om op het werk te geraken. Wat nu? Eerst en vooral kan een werkgever geen sanctie opleggen omdat een werknemer vertraging heeft of niet komt opdagen omwille van de slechte weersomstandigheden ‘op voorwaarde dat hij of zij alles heeft gedaan om te komen werken.’

Voorspelbare situatie? 

Kon de werknemer het slechte weer voorzien dan dient hij/zij gebruik te maken van het openbaar vervoer, door met winterbanden te rijden of door vroeger te vertrekken, …

Verrast door het slechte weer? 

Komt de werknemer toch te laat of niet op werk aan of wordt hij/zij door het slechte weer verrast, dan dient aan enkele voorwaarden voldaan te worden om de vertraging of afwezigheid te rechtvaardigen:

  • De werknemer moet zich normaal naar zijn werk begeven;
  • de werknemer was in staat te werken op het ogenblik dat hij/zij naar het werk vertrok;
  • de oorzaak van de vertraging of de afwezigheid overkwam de werknemer op weg naar het werk;
  • de oorzaak van de vertraging is onafhankelijk van de wil van de werknemer;
  • de oorzaak voor de vertraging moet hem verrast hebben.

Beantwoordt de werknemer aan deze voorwaarden dan is de werkgever verplicht om het loon voor die dag uit te betalen.

Stel je collega's op de hoogte

Aan delegees raden we aan de werknemers van deze wetgeving op te hoogte te stellen. Controleer of de werkgever de wetgeving naleeft en niet probeert om de werknemer financieel te straffen of hem verplicht een dag verlof te nemen.