Tienduizenden doden in Europa door blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen

De 1REACH-verordening is de belangrijkste maatregel van de Europese Unie om werknemers, de burgers en het milieu te beschermen tegen de effecten van gevaarlijke chemische stoffen. De regels, die sinds juni 2007 van kracht zijn, moeten worden aangescherpt en geactualiseerd om nieuwe uitdagingen en de vastgestelde zwakke punten aan te pakken. Maar die herziening, oorspronkelijk gepland voor 2022, is tot stilstand gekomen.

Het 2EVV blijft druk zetten voor een dringende en uitgebreide herziening van REACH. Vakbondsleden op Europese werkplekken zijn het best geplaatst om de gevaren te begrijpen. Het gebruik van chemische stoffen eist een zware tol van werknemers in alle sectoren: blootstelling aan gevaarlijke stoffen veroorzaakt tot 30 procent van de erkende beroepsziekten en tienduizenden vermijdbare sterfgevallen per jaar, en veroorzaakt grote sociale ongelijkheden in gezondheid en welzijn.

De vakbonden hebben een belangrijke rol gespeeld in de moeizame onderhandelingen die hebben geleid tot de goedkeuring van REACH en hebben onvermoeibaar gestreden voor een veiligere omgeving voor werknemers en hun gezinnen. De verordening heeft met andere woorden een grote impact gehad op de veiligheid van werknemers en de burgers. Ze is van toepassing op alle chemische stoffen, met inbegrip van die in producten die we in ons dagelijks leven gebruiken - bijvoorbeeld voor schoonmaak, verf, kleding, meubels en elektrische apparaten.

Tegen het einde van de registratieperiode in 2018 waren meer dan 21.000 stoffen geregistreerd die in hoeveelheden van meer dan een ton per jaar in Europa werden geproduceerd of ingevoerd. REACH heeft nu betrekking op 235 chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu.

Zonder een volledig functionerende REACH-verordening lopen levens en gezondheid gevaar. Het EVV en zijn vakbondspartners dringen er bij de Europese Commissie op aan om van een snelle en ambitieuze herziening een prioriteit te maken om tegemoet te komen aan de zorgen en behoeften van werknemers in de hele EU, het milieu te beschermen en levens te redden.

 

1REACH = Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen

2Het Europees Verbond van Vakverenigingen ofwel European Trade Union Confederation (ETUC) is opgericht in 1973 en is erop gericht om nationale belangen van vakbondsleden te vertegenwoordigen op een internationaal niveau

Bron: https://www.socialeurope.eu/make-chemical-safety-an-eu-priority