Bouwsector - minder arbeidsongevallen?

De werkgeversfederatie Bouwunie pakt uit met goed nieuws! Het aantal zware arbeidsongevallen in de bouwsector is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in tien jaar. Daarvoor kunnen we alleen maar applaudisseren.

Het aantal zware arbeidsongevallen - die leiden tot een afwezigheid van minstens dertig dagen – is van 3.846 in 2018 gedaald naar 2.782 in 2023. Mooie cijfers, maar geen volledige cijfers. Ongevallen en overlijdens van gedetacheerde werknemers en (schijn-)zelfstandigen zijn niet opgenomen in deze statistieken, laat staan de slachtoffers van sociale dumping.

We mogen daarnaast niet vergeten dat niet alle arbeidsongevallen aangegeven worden. Omdat het ongeval niet ernstig lijkt of onder druk van de werkgever. Verzekeringsmaatschappijen kunnen ook arbeidsongevallen weigeren.

ABVV Bouw is blij dat veiligheid een hogere prioriteit wordt bij de werkgevers en dat de werven en werkomgevingen schijnbaar toch de preventie- en veiligheidsregels beter toepassen en naleven. De verplichte basisveiligheidsopleiding heeft daar vast ook een rol in. Dalende cijfers zijn een mooi teken. Hopelijk reflecteren ze daarin de realiteit op de bouwwerven.