Rechtvaardige transitie en sectorale onderhandelingen

Om de opwarming van de aarde te beperken, moet het klimaatbeleid worden voortgezet en dit zal gevolgen hebben voor de manier waarop we consumeren en produceren, en dus ook voor onze arbeidsomstandigheden. Nieuwe procedures, nieuwe producten, nieuwe energiebronnen, de vermindering van bepaalde activiteiten en de ontwikkeling van andere. Kortom, het heeft allemaal directe gevolgen voor de werknemers die wij verdedigen. Als syndicalisten hebben wij meer dan recht op inspraak in deze discussies, die vooral gaan over werkgelegenheid, lonen en opleiding.

Om die reden was dit ook een belangrijk thema tijdens ons congres van maart 2023. We hebben een reeks afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de transitie, naar een economie die rekening houdt met de opwarming van de aarde, een rechtvaardige transitie zou zijn. Met andere woorden, een transitie die geen enkele werknemer achterwege laat en die een voldoende aantal kwaliteitsvolle banen, het recht op relevante opleidingen en het behoud van arbeidsomstandigheden en inkomens garandeert.

Grote uitdagingen voor de werknemers

De sectorale onderhandelingen waren een gelegenheid om te onderhandelen over concrete vooruitgang op dit gebied voor de werknemers in onze sectoren. Daarom heeft de Algemene Centrale in de sectoren die het meest betrokken zijn bij de energietransitie, erop aangedrongen dat de rechtvaardige transitie tijdens deze onderhandelingen aan bod zou komen.
Wij zijn van mening dat de sociale gevolgen van het klimaatbeleid een echt onderwerp van het sociale overleg moeten worden, zowel op sectoraal als op bedrijfsniveau.

Wat hebben we behaald ?

In de petroleumsector

Werkgevers hebben zich ertoe verbonden halfjaarlijkse rapporten op te stellen over de impact van de energietransitie en deze te presenteren aan het paritair comité en de ondernemingsraad (OR).

In de scheikundesector

De sociale partners engageren zich voor een dialoog over de sociaaleconomische aspecten van de energietransitie binnen het paritair comité en raden bedrijven aan hetzelfde te doen binnen hun OR's.

In de cementsector

Vakbonden en werkgevers zijn overeengekomen om een Sectorale raad voor Rechtvaardige Transitie op te richten.

In de glassector

Er werd een akkoord bereikt over de oprichting van een Sectorale raad voor Ecologische Transitie, die als eerste taak zal hebben om de uitdagingen en
struikelblokken te identificeren waarmee de sector wordt geconfronteerd bij de overgang naar ecologische transitie.

In de textielsector

Het voorziet sectoraal akkoord een sociale dialoog in het PC over de transitie, meer bepaald op het vlak van werkgelegenheid. 

Bovendien krijgen werknemers in de sector recht op één verplichte opleiding per jaar over de klimaattransitie. Deze vooruitgang lijkt misschien minimaal in verhouding tot de uitdagingen, maar het belangrijkste is dat er instrumenten werden ontwikkeld om de kwestie van de sociale gevolgen van de energietransitie aan te pakken. Het is nu aan ons om ze te gebruiken op bredere schaal en nieuwe rechten te verkrijgen!