Uitzendcontracten van onbepaalde duur lossen discriminatie niet op

Federgon heeft onlangs opnieuw gepleit voor uitzendcontracten van onbepaalde duur. De werkgeversfederatie zegt dit te doen naar aanleiding van de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Het ABVV ziet in dit voorstel geen antwoord op de problemen waarmee mensen met een migratieachtergrond, noch de uitzendkracht in het algemeen, op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd.

Federgon beweert de integratie van mensen met een migratieachtergrond op de Belgische arbeidsmarkt te willen bevorderen door middel van uitzendcontracten van onbepaalde duur. Dit contract moet hen, aldus de werkgeversfederatie, meer werkzekerheid en ervaring bieden.

Echter, de enige zekerheid die uitzendcontracten van onbepaalde duur zullen bieden aan de uitzendkracht, zijn een blijvende onzekerheid en doorgedreven flexibiliteit. Bovendien verhelpt een uitzendcontract van onbepaalde duur niet de problemen die uitzendkrachten ervaren en die eigen zijn aan flexibiliteit in uitzendarbeid.

Voor het ABVV is uitzendarbeid geen doel op zich, maar per definitie slechts een tijdelijke tussenstap in de zoektocht naar een vast contract in de onderneming waar men aan de slag gaat. De doelstelling is een contract van onbepaalde duur bij de gebruiker waar men aan de slag gaat. Uitzendcontracten van onbepaalde duur kunnen dit doel hinderen.

Om werknemers of werkzoekenden met een migratieachtergrond zo veel mogelijk kansen te geven op de arbeidsmarkt, zijn andere oplossingen nodig dan de flexibiliteit die Federgon naar voren schuift. In de sectoren en bedrijven waar flexibiliteit hoog is, zien we nu al disproportioneel meer werknemers met een migratieachtergrond, zonder garantie op betere jobs.

Uitzendcontracten van onbepaalde duur dreigen van mensen met een migratieachtergrond tweederangswerknemers te maken. Om te vermijden dat deze uitzendkrachten slechts tewerkgesteld zouden worden op basis van contracten van korte duur, zoals dag- of weekcontracten, pleit het ABVV voor een maximum van 25 uitzendcontracten per uitzendkracht per jaar bij dezelfde gebruiker.

De uitdaging van vandaag is de creatie van nieuwe en kwaliteitsvolle jobs. We zien niet in hoe er met dit voorstel voor werknemers en werkzoekenden, als dan niet met een migratieachtergrond, nieuwe kansen zullen gecreëerd worden.