Vervolging van Panamese vakbond SUNTRACS bereikt nieuw hoogtepunt

Syndicalisme is een recht, geen misdaad. Toch aarzelt de Panamese regering niet om samen met de oligarchen dit recht te schenden door de vakbondsvrijheden zwaar aan banden te leggen. Al maanden is de Panamese bouw- en mijnbouwvakbond SUNTRACS het doelwit van aanvallen die erop gericht zijn om de syndicalisten het zwijgen op te leggen. Dit heeft zijn hoogtepunt bereikt met de recente afgrijselijke aanval op het regionale kantoor in de nacht van 10 maart.

Deze vervolging vloeit voort uit de vooraanstaande rol die SUNTRACS speelde in de nationale protestacties die de toekenning van een 40-jarige mijnbouwconcessie aan het Canadese bedrijf First Quantum Minerals verhinderden. Als dit project was doorgegaan, zouden de sociale en ecologische gevolgen dramatisch zijn geweest. Deze voortrekkersrol vergrootte de zichtbaarheid van SUNTRACS in de media en hun belang in de nationale politiek, maar wekte ook de wrevel van de regering en het kapitaal.

Als gevolg hiervan heeft de regering repressieve en intimiderende maatregelen genomen tegen SUNTRACS, waaronder de arrestatie van de secretaris voor buitenlandse zaken, beschuldigingen tegen de leiders, de sluiting van bankrekeningen en het gerechtelijk onderzoek naar vermeend witwassen van geld. Dit is niets minder dan een strategie om de geloofwaardigheid en activiteiten van de vakbond te ondermijnen.

De Algemene Centrale - ABVV en de internationale vakbond IBB roepen de regering van Panama op om SUNTRACS niet langer te vervolgen, om de vrijheid van vereniging te respecteren en om een einde te stellen aan de ontmanteling van de vakbonden in Panama. Wij betuigen onze volledige steun aan de werknemers in hun strijd tegen de dominantie van het kapitaal.

Panama