Sta op tegen racisme

Vandaag 24 maart zijn de straten van Brussel druk bezet. Verschillende verenigingen, vakbonden en sympathisanten voeren vandaag actie tegen racisme en discriminatie en voor gelijkheid.

Wij blijven als vakbond opkomen voor gelijke rechten, ongeacht je huidskleur, gender, religie, geaardheid, … Uit verschillende onderzoeken, getuigenissen en cijfers blijkt namelijk dat er nog steeds veel gediscrimineerd wordt door werkgevers, immokantoren en overheidsinstellingen. 

Mensen met een andere nationaliteit en mensen zonder wettige verblijfsdocumenten, genieten nog steeds niet dezelfde basisrechten of bescherming door onze overheid. De vluchtelingenopvangcrisis en de vele sociale dumping schandalen herinneren ons daar pijnlijk aan. Ook wie hier al generaties lang leeft en werkt, wordt nog te vaak als tweederangsburger beschouwd. Omwille van huidskleur, afkomst of godsdienst, wordt hen het recht op kwaliteitsvolle arbeid, onderwijs of (sociale) woning ontzegd, en worden mensen geviseerd door discriminerende politiecontroles. 

Racisme en discriminatie ontnemen mensen de mogelijkheid om zich volwaardig te ontwikkelen als persoon, maar ook om bij te dragen en zich deel te voelen van de samenleving. Discriminatie maakt mensen kwetsbaar voor allerlei vormen van uitbuiting en geweld, het zet burgers tegen elkaar op. En daar worden we allemaal slechter van. 

Wij kiezen voor gelijkheid, wij kiezen voor een verenigde samenleving want samen staan we sterker.