ACC dienstencheques verliest erkenning

De Vlaamse overheid heeft de erkenning ingetrokken van het dienstenchequebedrijf ACC Dienstencheques (Domestic Services). Daarmee wordt eindelijk gevolg gegeven aan jarenlange klachten over fraude, gesjoemel en misbruiken. Er staan momenteel honderden vacatures open voor huishoudhulpen in Oost- en West-Vlaanderen. De vakbonden zetten alles op alles om de ongeveer 600 werknemers aan een nieuwe job te helpen.

Al jarenlang ontvangen de vakbonden klachten van werknemers van ACC. Reeds in 2018 werd grootschalige fraude met tijdelijke werkloosheid gemeld bij de sociale inspectie. Sindsdien liepen er verschillende onderzoeken, maar het bedrijf deed lustig verder. De voorbije vijf jaar werd er nog voor anderhalf miljoen aan dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders (het gaat over drie personen). En dit terwijl de huishoudhulpen slechts het sectorale minimumloon ontvingen en er een totaal gebrek aan respect was voor de sociale wetgeving. Zo werd begin 2022 eenvoudigweg beslist om voor alle werknemers het gewaarborgd loon bij ziekte om te zetten naar tijdelijke werkloosheid corona. Er werden ook verschillende inbreuken vastgesteld op de dienstencheque-reglementering zelf, zoals het poetsen van kantoren en vakantiehuizen of eenvoudigweg het inbrengen van fictieve prestaties (zie Knack 03/01/24).

Van vakbondszijde werd er al verschillende malen actie gevoerd om deze wanpraktijken aan te klagen. Naar aanleiding van één van deze acties bevestigde de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) dat er een onderzoek liep naar mogelijk gesjoemel bij dienstenchequebedrijf Domestic Services. Op 23 februari 2023 voerden de vakbonden actie bij Minister Brouns die bevoegd is voor de erkenning van de dienstencheque-ondernemingen in Vlaanderen. Eén van de voorwaarden om de erkenning te behouden is het naleven van de (sociale) wetgeving. Deze voorwaarde werd dus al jaren niet gerespecteerd. Het dossier van ACC kwam in april vorig jaar op de agenda van de Vlaamse erkenningscommissie. De sociale partners waren eensgezind dat dit bedrijf moest gestopt worden. Toch heeft het nog een volledig jaar geduurd vooraleer de Vlaamse overheid de beslissing tot intrekking nam.

Het is een goede zaak dat deze werkgever uit de sector verdwijnt, stelt Issam Benali van het ABVV. De vakbonden beseffen wel dat deze beslissing voor veel vragen en zelfs onrust kan zorgen bij de werknemers van ACC. Het ABVV en het ACV staan ter beschikking van alle huishoudhulpen om hun vragen te beantwoorden. De werkneemsters kunnen ook terecht bij de VDAB.

De subsidiëring van de dienstencheque-ondernemingen moet anders, zegt Kris Vanautgaerden van het ACV: “om in aanmerking te komen voor subsidies moeten bepaalde uitgaven én kwaliteitsstandaarden bewezen en gecontroleerd worden. Koppel duidelijke voorwaarden aan subsidies, zodat we met de bedrijven die hun werknemers wel respecteren kunnen verder werken aan een duurzame toekomst voor deze sector.”