Oprichting Terug Naar Werk - fonds

Vanaf april is er een Terug Naar Werk - fonds actief bij het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Als je werkgever je arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht beëindigt, is hij verplicht het RIZIV te informeren en een bijdrage van €1.800 te storten aan dit fonds. Jij kan dan op jouw beurt beroep doen op loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching.

Vanaf 1 april 2024 is er een Terug Naar Werk - fonds (TNW) werkzaam bij het RIZIV.

Voorwaarden om recht te hebben op het financieringssysteem van dit fonds:

  • Je beschikt over een erkende arbeidsongeschiktheid[1].
  • Je arbeidsovereenkomst is door je werkgever[2] beëindigd wegens medische overmacht.

Kan je beide bolletjes afvinken? Dan kan je beroep doen op gespecialiseerde dienstverlening op maat, bv.: loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching.

Opgelet: als je beroep wil doen op gespecialiseerde dienstverlening, dan moet JIJ een aanvraag indienen bij het RIZIV. Na goedkeuring ontvang je een unieke voucher met een maximale waarde van €1.800.

Belangrijk: de begeleiding is slechts mogelijk bij dienstverleners die erkend zijn door het RIZIV. Momenteel zijn enkel POP Consult & Coaching  en Hura erkend, maar de lijst wordt steeds aangevuld.

Meer informatie over hoe een tussenkomst van het TNW-fonds aan te vragen en de lijst van erkende dienstverleners vind je hier.

 


[1] Wanneer je als werknemer –of werkzoekende– arbeidsongeschikt bent, dan moet de adviserend arts van het ziekenfonds je als arbeidsongeschikt erkennen om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te kunnen ontvangen. We spreken dan van een erkende arbeidsongeschikte.

[2] Je werkgever moet het RIZIV informeren als hij jouw arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van medische overmacht en moet een bijdrage van €1.800 storten in het TNW-fonds