PFAS - Meten is weten

De Antwerpse afdeling van ABVV Scheikunde-Petroleum zal zelf een bloedonderzoek organiseren om de PFAS-problematiek en het testen van werknemers op vrijwillige basis op de agenda van de bedrijven te zetten.

PFAS in de werkomgeving

In alle (petro)chemische bedrijven in de Antwerpse regio is gedurende decennia gebruik gemaakt van PFAS-houdend blusschuim. Ook is PFAS aanwezig in heel wat materialen waarmee werknemers in de (petro)chemie in contact komen (vb. brandwerende overalls) en vandaag wordt PFAS ook nog verbrand in verbrandingsovens waardoor de lucht waar iedere dag 60000 mensen komen werken waarschijnlijk verontreinigd is.

Meten is weten

In juni laat de Antwerpse afdeling daarom een representatieve groep van werknemers in de petrochemische bedrijven op linker- en rechteroever met de functie van operator, brandweer, interventieploeg, technieker, verlader, …  testen. Het labo dat de testen zal analyseren is het labo waarmee de Vlaamse overheid momenteel samenwerkt voor de lopende bevolkingsstudie in Zwijndrecht. Het zal dus gaan over een gelijkaardig bloedonderzoek waarbij de concentratie van 16 verschillende soorten PFAS in het bloed zal worden bepaald.

Na de zomervakantie zullen de resultaten van deze analyse bekend zijn. Aan de hand van de resultaten wordt dan samen met de afgevaardigden in de CPBW’s van de petrochemische bedrijven bekeken welke verdere stappen er moeten worden gezet. De werknemers zullen geïnformered worden over de collectieve resultaten van de bloedafname-campagne.

PFAS vs gezondheid

Of PFAS daadwerkelijk gezondheidseffecten geven, hangt onder meer af van het type PFAS en van de hoeveelheid PFAS die men binnen krijgt over een bepaalde tijdspanne. Gekende gezondheidseffecten:

  • Lager geboortegewicht bij baby’s
  • Verhoogde cholesterolgehalten
  • Verstoring van de leverwerking
  • Minder kans om zwanger te worden
  • Invloed op groei, leercapaciteit en gedrag van kinderen
  • Verhoging van het kankerrisico, o.a. bij nier- en teelbalkanker

ABVV Scheikunde-Petroleum wil dat er actie wordt ondernomen:

  • De PFAS-problematiek moet in de bedrijven ernstig worden genomen en in de CPBW’s worden besproken.
  • In de CPBW’s moeten, in samenspraak met de inspectiediensten, risicoanalyses worden gemaakt en campagnes worden opgestart
  • Alle werknemers in de petrochemische bedrijven moeten op vrijwillige basis en op kosten van de werkgever kunnen worden getest door de preventiedienst.
  • Fedris zou op korte termijn een beleid en visie moeten ontwikkelen over de gevolgen van PFAS voor de werknemers.

Lees meer over de PFAS problematiek via het pamflet van onze Antwerpse afdeling.