De campagne start de eerste dag na de sociale verkiezingen

10/10 of eerder 17/17 voor de ABVV-delegatie bij Firmenich na de sociale verkiezingen. De komende vier jaar zullen de bazen van dit bedrijf uit Louvain-La-Neuve, die gespecialiseerd is in de creatie van geur- en smaakstoffen, tegenover een volledig rode afvaardiging staan. Een mooie overwinning voor de ABVV-delegatie, aangevoerd door Sébastien. We hebben hem ontmoet.

Sébastien, hoe trots ben je na zo’n resultaat bij de sociale verkiezingen?

Enorm. We behaalden een glansrijke overwinning bij deze verkiezingen, het ABVV is de enige met verkozenen in het bedrijf. De syndicale ploeg bestaat voortaan uit negen arbeiders, zeven bedienden en één kaderlid, allen uit het rode kamp. Het is trouwens de eerste keer dat we een ABVV-kaderlid hebben in de onderneming, wat nieuwe deuren voor ons opent. Met zo’n ploeg komen we beslagen ten ijs voor de komende vier jaar. We stuurden de directie trouwens al een boodschap tijdens de eerste vergadering na de verkiezingen: we droegen allemaal ons T-shirt dat we tijdens de campagne kregen met daarop de school vissen die de haai verjaagt. De directie vroeg naar de betekenis van dat beeld, wat we met veel plezier hebben uitgelegd. 

Hoe verklaar je dit schitterende resultaat? Wat is jullie geheim? 

Er is niet echt een geheim. We losten de laatste jaren eenvoudigweg de verwachtingen in. Ik kraai geen victorie, want ik ga uit van het principe dat de campagne de eerste dag na de sociale verkiezingen start. Dat is wat we al vier jaar hebben gedaan. Dankzij ons werk vertrouwden de werknemers ons en steunden ze ons. We hebben een langetermijnvisie om de mensen perspectieven te bieden. Onze ploeg is ook steeds beschikbaar, 24u/24 en 7 dagen op 7. Dat is heel belangrijk in een onderneming waar er ploegen- en nachtarbeid is. Laten we ook eerlijkheid niet vergeten. We doen nooit loze beloften. 

Hoe hebben jullie campagne gevoerd? 

We moesten geen campagne voeren door de 250 werknemers van het bedrijf achterna te lopen. Onze syndicale balans pleit in ons voordeel. We organiseerden een personeelsvergadering de dag vóór de sociale verkiezingen, zodat alles vers in het geheugen van de werknemers bleef. We organiseerden er drie, aangezien ons bedrijf op verschillende tijdstippen pauzes houdt. We herinnerden hen onze verwezenlijkingen van de laatste vier jaar. We stelden een lijst op met onze verworvenheden en hingen die twee A3 pagina’s op het mededelingenbord op. Na die vergaderingen stuurden we een samenvatting van de vergadering op via de verschillende WhatsApp- en Telegramgroepen. 

En op D-day plukten jullie de vruchten van jullie werk? 

We waren rustig. Op de dag van de sociale verkiezingen is iedereen komen stemmen! We hebben zelfs onze zieke collega’s thuis opgehaald, zodat ze hun stembiljet in de urne konden deponeren. We hebben de zaken grondig aangepakt en dat heeft geloond! Onze scores zijn mooi gestegen. Zelf heb ik 100 stemmen gekregen van de 109 kiezers. Dat schenkt veel voldoening en geeft motivatie voor de toekomst. 

Communicatie lijkt een belangrijke rol te spelen in jullie syndicaal werk? 

Snelle communicatie is vandaag essentieel. Zonder info hebben de werknemers de indruk dat we niets doen. Vroeger verloor een afgevaardigde enorm veel tijd omdat hij de werknemers achterna moest lopen. Vandaag slagen we er, via WhatsApp en Telegram, in iedereen zeer snel te informeren. En dat valt in de smaak! Zelfs werknemers die vroeger bij het ACV waren aangesloten, wilden erbij komen. Via dit kanaal informeren we de werknemers over de actualiteit binnen het bedrijf, maar ook over hun rechten, de wetten, de akkoorden. Een afgevaardigde moet ook docent zijn. We streven er evenwel naar dat deze uitwisseling slechts in één richting gaat. We informeren hen via dit kanaal, maar als ze er meer over willen weten, dan vragen wij hen ons te komen opzoeken. Zo vermijden we dat onze groep afdwaalt van het onderwerp en blijven we fysiek contact houden met onze collega’s. We sturen regelmatig nieuwsbrieven om te communiceren met de bedienden. Dat vraagt tijd, maar de feedback is zeer positief. 

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf? 

We bouwden in de loop der jaren een vertrouwensrelatie op die nog wordt versterkt. We beloven de werknemers niets. We zullen zo goed mogelijk blijven werken, als goede huisvaders. Onze onderneming maakt nu deel uit van de multinational DSM-Firmenich, de directie zal willen investeren en wij zullen moeten strijden om de veiligheid te waarborgen en de tewerkstellingsgraad te vrijwaren. We zullen onze dossiers goed blijven opbouwen om de eisen van de werknemers in de toekomst te verdedigen. Maar naast het syndicale werk hebben we ook fun, we moeten stoom kunnen aflaten en samen met de werknemers lachen. Ik wil hen van harte bedanken voor hun vertrouwen. We zullen het niet beschamen.