Limburg

Welkom

ABVV Algemene Centrale - Limburg

LET OP: ONZE KANTOREN ZIJN ENKEL TOEGANKELIJK OP AFSPRAAK!

Bel voor een afspraak naar 011/22.25.47

Je kan onze kantoren op afspraak betreden onder de volgende voorwaarden :

 • Slechts 1 persoon per afspraak
 • Handen ontsmetten bij het binnenkomen
 • Kom niet als je covid-symptomen hebt (zoals koorts, keelpijn, hoesten, kortademigheid,…)
 • Het dragen van een mondmasker dat neus en mond bedekt is verplicht

Voor jouw gezondheid en deze van onze medewerkers vragen wij jouw begrip voor deze maatregelen en deze dan ook nauwgezet te respecteren.

Openingsuren op werkdagen :

 • MAANDAG : 9u00-12u00 & 13u30-16u30
 • DINSDAG : 9u00-12u00 & 13u30-18u15
 • WOENSDAG : 9u00-12u00 & 13u30-16u30
 • DONDERDAG : 9u00-12u00 & 13u30-16u30
 • VRIJDAG : 9u00-12u00

We zijn gesloten op :

01 03 2022 11 07 2022 01 11 2022
18 04 2022 21 07 2022 11 11 2022
26 05 2022 22 07 2022 26 12 2022
27 05 2022 15 08 2022  
06 06 2022 20 09 2022  

ABVV Algemene Centrale - LimburgGouverneur Roppesingel 55
3500 Hasselt
Telefoon : 011/22 25 47
Fax : 011/24 33 17

 

Lid Worden

Als lid van de Algemene Centrale Limburg heb je recht op :

 • Juridische bijstand bij problemen met je contract, loon- en arbeidsvoorwaarden, bij een arbeidsongeval, faillissement, enz.
 • Opmaken en opvolgen van jouw werkloosheidsdossier
 • Andere diensten van het ABVV, zoals loopbaanbegeleiding en -advies, grensarbeid,…
 • Invullen van een studiebeurs en belastingaangifte.
 • Snelle en juiste uitbetaling van premies en vergoedingen uit jouw sector

Je kan daarnaast ook nog genieten van andere voordelen en vergoedingen:

 • Geboorte van een kind: €75 (na 1 jaar lidmaatschap)
 • Huwelijk of wettelijk samenwonen: €75 (na 1 jaar lidmaatschap)
 • Getrouwheid pensioen: €10,00 (jaarlijks)
 • Stakingsvergoeding: €30 per dag (deze wordt verhoogd bij langdurige staking)
 • Syndicale premie tot €145 per jaar (afhankelijk van je sector)
 • 25% Korting in vakantieparken van Floréal (27% indien ook lidmaatschap bij De Voorzorg)

Lidmaatschap

Lid worden

Standaard Bijdrage 16,00 EUR
Kaderlid zonder syndicale premie 14,00 EUR
Werknemer zonder syndicale premie 13,00 EUR
Dienstenchequewerknemers 11,25 EUR
Uitzendkrachten 11,25 EUR
Doelgroepwerknemers uit Beschuttende Werkplaatsen 9,25 EUR
Brugpensioen met syndicale premie 12,10 EUR
Brugpensioen zonder syndicale premie 10,20 EUR
Volledig Werkloos of ziek > 3 maand 9,00 EUR
Deeltijds werkend zonder syndicale premie 9,00 EUR
Deeltijds werkend met syndicale premie / Invaliden met syndicale premie 12,10 EUR
Gepensioneerd, invalide 3,50 EUR
Volledige loopbaanonderbreking, huisvrouwen 3,50 EUR
Uitgesloten werklozen zonder leefloon 2 EUR
Jongeren / Studenten GRATIS

Wij herinneren u eraan dat u ons alle relevante wijzigingen voor uw lidmaatschap schriftelijk (per e-mail, brief of fax) dient mede te delen, waaronder verandering van adres, rekeningnummer, werkgever, statuut, werkloosheid, ziekte, enz. Indien u nalaat ons hierover te informeren, staan wij niet in voor terugbetaling van lidgeld. Elke stopzetting van lidmaatschap moet eveneens schriftelijk meegedeeld worden vóór de 20e van de maand voorafgaand aan de maand van gewenste stopzetting.

Contact

De Algemene Centrale Limburg

Gouverneur Roppesingel 55

3500 Hasselt

Telefoon : 011/22 25 47

Algemene info en ledenbeheer: ac.limburg@accg.be

Sociaal-juridische dienst: dos.limburg@accg.be

 

Provinciaal secretaris en algemeen verantwoordelijke

Blankface
Andres Vandereycken

E-mail : andres.vandereycken@accg.be
Tel : 011 28 71 74

 

Textielnijverheid - Bewaking - Tabak - Aanvullende PC Bedienden

Secretaris

Blankface
Jan Staal

E-mail : jan.staal@accg.be
Tel : 011 28 71 63

 

Bouw - Steenbakkerijen - Zand en Grind - Keramiek - Glas - Leder - Papierproductie - Mijnen  - Textielverzorging

Blankface
Yannick Urbain

E-mail : yannick.urbain@accg.be
Tel : 011 28 71 73

 

Scheikunde & kunststof Limburg - Betonindustrie

Blankface
Jeroen Vleugels

E-mail : jeroen.vleugels@accg.be
Tel : 011 28 71 75

 

Schoonmaak - Hout en stoffering - Houthandel en Zagerijen - Aanvullende arbeiders - Papierverwerking

Blankface
Sarah Mebis

E-mail : sarah.mebis@accg.be
Tel : 011 28 71 71

 

Dienstencheques - Sociale Werkplaatsen - Beschuttende Werkplaatsen - Kleding en Confectie - Terugwinning van Lompen

Blankface
Ronny Boelanders

E-mail : ronny.boelanders@accg.be
Tel : 011 28 71 68
Fax : 011 24 33 17

 

Scheikunde & Kunststof Limburg

 

Boekhouding

Blankface
Kathleen Severy

E-mail : kathleen.severy@accg.be
Tel : 011 28 71 65

Premies en vergoedingen

E-mailadres van de dienst: ac.limburg@accg.be

Blankface
Kim Coninx

E-mail : kim.coninx@accg.be
Tel : 011 28 71 69

Algemene en secretariaatsadministratie

Blankface
Nadia Roosen

E-mail : nadia.roosen@accg.be
Tel : 011 28 71 61

Juridische dienst

Blankface
Natalie Jax

E-mail : natalie.jax@accg.be
Tel : 011 28 71 66

Blankface
Julie Peeters

E-mail : julie.peeters@accg.be

Blankface
Veerle Schreurs

E-mail : veerle.schreurs@accg.be
Tel : 011 28 71 64

 

Administratie juridische dienst

E-mail van de dienst :dos.limburg@accg.be

Blankface
Kathleen Liesens

E-mail : kathleen.liesens@accg.be
Tel : 011 28 71 62

Blankface
Wouter Stox

E-mail : wouter.stox@accg.be
Tel : 011 28 71 72

Administratie ledenbeheer

E-mail van de dienst : ac.limburg@accg.be

Blankface
Sofie Janssis

E-mail : sofie.janssis@accg.be
Tel : 011 28 71 65