Limburg

Welkom

ABVV Algemene Centrale - Limburg

LET OP: WIJZIGING OPENINGSUREN VANAF 1/11/2022!

Vanaf 1/11/2022 kan u iedere maandag- en dinsdagnamiddag bij ons terecht zonder afspraak. Voor alle andere contactmomenten vragen wij alsnog een afspraak te maken via het telefoonnummer 011/22 25 47.

Openingsuren op werkdagen :

 • MAANDAG : 9u00-12u00 (met afspraak) & 13u30-16u30 (zonder afspraak)
 • DINSDAG : 9u00-12u00 (met afspraak) & 13u30-18u15 (zonder afspraak)
 • WOENSDAG : 9u00-12u00 & 13u30-16u30 (met afspraak)
 • DONDERDAG : 9u00-12u00 & 13u30-16u30 (met afspraak)
 • VRIJDAG : 9u00-12u00 (met afspraak) (namiddag gesloten)

 

Telefonische beschikbaarheid op werkdagen :

 • MAANDAG : 8u30-12u00 & 13u00-16u30
 • DINSDAG : 8u30-12u00 & 13u00-18u15
 • WOENSDAG : 8u30-12u00 (namiddag telefonisch gesloten)
 • DONDERDAG : 8u30-12u00 & 13u00-16u30
 • VRIJDAG : 8u30-12u00 (namiddag gesloten)

We zijn gesloten op :

09 01 2023

19 05 2023

14 08 2023

21 02 2023

29 05 2023

15 08 2023

10 04 2023

10 07 2023

19 09 2023

01 05 2023

11 07 2023

01 11 2023

18 05 2023

21 07 2023

25 12 2023

ABVV Algemene Centrale - LimburgGouverneur Roppesingel 55
3500 Hasselt
Telefoon : 011/22 25 47
Fax : 011/24 33 17

 

Lid Worden

Als lid van de Algemene Centrale Limburg heb je recht op :

 • Juridische bijstand bij problemen met je contract, loon- en arbeidsvoorwaarden, bij een arbeidsongeval, faillissement, enz.
 • Opmaken en opvolgen van jouw werkloosheidsdossier
 • Andere diensten van het ABVV, zoals loopbaanbegeleiding en -advies, grensarbeid,…
 • Invullen van een studiebeurs en belastingaangifte.
 • Snelle en juiste uitbetaling van premies en vergoedingen uit jouw sector

Je kan daarnaast ook nog genieten van andere voordelen en vergoedingen:

 • Geboorte van een kind: €75 (na 1 jaar lidmaatschap)
 • Huwelijk of wettelijk samenwonen: €75 (na 1 jaar lidmaatschap)
 • Getrouwheid pensioen: €10,00 (jaarlijks)
 • Stakingsvergoeding: €30 per dag (deze wordt verhoogd bij langdurige staking)
 • Syndicale premie tot €145 per jaar (afhankelijk van je sector)
 • 25% Korting in vakantieparken van Floréal (27% indien ook lidmaatschap bij De Voorzorg)

Lidmaatschap

Lid worden

Arbeid(st)ers/bedienden voltijds - met syndicale premie

17,25 EUR

Arbeid(st)ers/bedienden voltijds - zonder syndicale premie OF
Arbeid(st)ers/bedienden deeltijds - met syndicale premie (<28u/w)

13,00 EUR

Arbeid(st)ers/bedienden deeltijds - zonder syndicale premie (<28u/w)

10,00 EUR

Arbeid(st)ers/bedienden SWT (brugpensioen) met syndicale premie

13,00 EUR

Arbeid(st)ers/bedienden SWT (brugpensioen) zonder syndicale premie

11,00 EUR

Uitzendkrachten

12,00 EUR

Arbeid(st)ers in dienstencheque-ondernemingen

12,00 EUR

Arbeid(st)ers/bedienden in beschutte en sociale werkplaatsen

10,00 EUR

Arbeid(st)ers/bedienden - meer dan 3 maanden werkloos of ziek

Werkloze mijnwerk(st)ers

9,50 EUR

Invaliden (meer dan 1 jaar langdurig ziek) met syndicale premie

13,00 EUR

Invaliden (meer dan 1 jaar langdurig ziek) zonder syndicale premie

3,75 EUR

Gepensioneerden / volledige loopbaanonderbreking / huisvrouw en -man

3,75 EUR

Uitgesloten werklozen zonder leefloon

2,00 EUR

Jongeren / studenten

GRATIS

 

Wij herinneren u eraan dat u ons alle relevante wijzigingen voor uw lidmaatschap schriftelijk (per e-mail, brief of fax) dient mede te delen, waaronder verandering van adres, rekeningnummer, werkgever, statuut, werkloosheid, ziekte, enz. Indien u nalaat ons hierover te informeren, staan wij niet in voor terugbetaling van lidgeld. Elke stopzetting van lidmaatschap moet eveneens schriftelijk meegedeeld worden vóór de 20e van de maand voorafgaand aan de maand van gewenste stopzetting.

Contact

De Algemene Centrale Limburg

Gouverneur Roppesingel 55

3500 Hasselt

Telefoon : 011/22 25 47

Algemene info en ledenbeheer: ac.limburg@accg.be

Sociaal-juridische dienst: dos.limburg@accg.be

 

Provinciaal secretaris en algemeen verantwoordelijke

Blankface
Andres Vandereycken

E-mail : andres.vandereycken@accg.be
Tel : 011 28 71 74

 

Textielnijverheid - Bewaking - Tabak - Aanvullende PC Bedienden

Secretaris

Blankface
Jan Staal

E-mail : jan.staal@accg.be
Tel : 011 28 71 63

 

Bouw - Steenbakkerijen - Zand en Grind - Keramiek - Glas - Leder - Papierproductie - Mijnen  - Textielverzorging

Blankface
Yannick Urbain

E-mail : yannick.urbain@accg.be
Tel : 011 28 71 73

 

Scheikunde & kunststof Limburg - Betonindustrie

Blankface
Jeroen Vleugels

E-mail : jeroen.vleugels@accg.be
Tel : 011 28 71 75

 

Schoonmaak - Hout en stoffering - Houthandel en Zagerijen - Aanvullende arbeiders - Papierverwerking

Blankface
Sarah Mebis

E-mail : sarah.mebis@accg.be
Tel : 011 28 71 71

 

Dienstencheques - Sociale Werkplaatsen - Beschuttende Werkplaatsen - Kleding en Confectie - Terugwinning van Lompen

Blankface
Ronny Boelanders

E-mail : ronny.boelanders@accg.be
Tel : 011 28 71 77
Fax : 011 24 33 17

 

Scheikunde & Kunststof Limburg

 

Boekhouding

Blankface
Kathleen Severy

E-mail : kathleen.severy@accg.be
Tel : 011 28 71 76

Premies en vergoedingen

E-mailadres van de dienst: ac.limburg@accg.be

Blankface
Kim Coninx

E-mail : kim.coninx@accg.be
Tel : 011 28 71 69

Algemene en secretariaatsadministratie

Blankface
Nadia Roosen

E-mail : nadia.roosen@accg.be
Tel : 011 28 71 61

Juridische dienst

Blankface
Natalie Jax

E-mail : natalie.jax@accg.be
Tel : 011 28 71 66

Blankface
Julie Peeters

E-mail : julie.peeters@accg.be

Tel : 011 28 71 60

 

Blankface
Veerle Schreurs

E-mail : veerle.schreurs@accg.be
Tel : 011 28 71 64

 

Administratie juridische dienst

E-mail van de dienst :dos.limburg@accg.be

Blankface
Kathleen Liesens

E-mail : kathleen.liesens@accg.be
Tel : 011 28 71 62

Blankface
Wouter Stox

E-mail : wouter.stox@accg.be
Tel : 011 28 71 72

Administratie ledenbeheer

E-mail van de dienst : ac.limburg@accg.be

Blankface
Sofie Janssis

E-mail : sofie.janssis@accg.be
Tel : 011 28 71 65