Manifestatie tegen geweld op vrouwen

Wanneer?
Waar?
Bruxelles

Op zondag 24 november organiseert het Platform Mirabal Belgium de derde nationale demonstratie tegen geweld op vrouwen in Brussel. De Algemene Centrale – ABVV steunt deze manifestatie van harte.  

99, het aantal vrouwen dat van 2017 tot november 2019 vermoord werd in België. Een verontrustend hoog cijfer in vergelijking met andere Europese landen. En dit is slechts de meest extreme vorm van geweld op vrouwen. Daarnaast blijkt uit een studie dat 1 vrouw op 7 te maken krijgt met geweld (fysiek, seksueel, economisch, psychologisch…) door de (ex)-partner. En 98% werd ooit al slachtoffer van agressie in het openbaar. Het gebeurt dus niet zelden dat het leven van vrouwen gevaar loopt.  

Ondanks het Verdrag van Istanbul in 2016, waarbij verschillende beleidsniveaus toezegden om maatregelen te treffen om geweld te voorkomen, de slachtoffers te beschermen en de daders te vervolgen, gebeurt er bitter weinig in de praktijk anno 2019. Hoewel slachtoffers aangespoord worden om aangifte te doen, worden klachten wegens geweld al te vaak geseponeerd of niet au sérieux genomen. Erger nog: daders worden dikwijls niet eens veroordeeld!  

Sinds enkele jaren krijgen vrouwen die seksistisch geweld aanklagen een stem in de media. En maar goed ook. De samenleving wordt zich eindelijk aan bewust van de omvang van het probleem. De overheid moet haar verantwoordelijkheid opnemen en het geweld op vrouwen op de politieke agenda zetten. Samen kunnen we zorgen voor een koerswijziging. Vergezel ons daarom op 24 november in Brussel - Europakruispunt om 14 uur, want samen staan we sterk!