Wij draaien er niet voor op

Wanneer?
Waar?
België

Brute Europese besparingen? Neen, dank u. Als de volgende regering alleen bespaart, zal de rekening zéér pijnlijk zijn voor alle werknemers, voor alle gezinnen in ons land. We delen pamfletten uit in bedrijven en voeren acties in heel het land op maandag 3 juni.

Overzicht acties maandag 3 juni

 • West-Vlaanderen: actie in Kortrijk nabij ziekenhuis AZ Groeninge en het kantorenpark Kennedypark (President Kennedylaan). Flyer- en sensibiliseringsactie vanaf 7u30 met focus op het beschermen van een goede gezondheidszorg.
 • Brussel en Vlaams- Brabant: bijeenkomst aan het Jean Rey-plein in de Europese wijk van 9 tot 11u.
 • Oost-Vlaanderen: actie in Aalst.
 • ... dit overzicht wordt stelselmatig aangevuld met meer en nieuwe info
 • Namen, Bergen, Luik zie hier

Eenheidsworst voor 27 landen, dat is totaal onzinnig

De Europese parlementsleden keurden nieuwe bezuinigingsregels goed. Belgische progressieve partijen stemden tegen, mede dankzij het ABVV. Hun tegenstem was echter onvoldoende, en het besparingspakket werd aangenomen.De besparingsplannen betekenen een terugkeer naar de begrotingsregels uit het Verdrag van Maastricht (1992), naar een maximale schuldgraad van 60% van het bbp en een begrotingstekort van hoogstens 3%. Deze regels staan vandaag haaks op de sociaaleconomische realiteit in de landen waarop ze van toepassing zijn.

30 miljard?

Jaarlijks €30 miljard besparen tegen 2028 dat betekent bijvoorbeeld:

 • bijna de helft van alle pensioenuitgaven (€69 miljard/jaar)
 • meer dan 2x het totale budget voor overheidspensioenen (€13,7 miljard/jaar)
 • meer dan het totale onderwijsbudget
 • 7x het jaarlijkse budget voor de spoorwegen
 • 10x het jaarlijkse budget voor de federale en lokale politie
 • 3x het jaarlijkse budget voor ziekenhuizen
 • 2 jaar van terugbetalingen voor raadplegingen bij dokters, tandartsen, kinesisten, logopedisten, verloskundigen, wijkgezondheidscentra en psychologen
 • 3x het jaarlijkse budget voor alle lonen en wedden van de departementen Justitie, Defensie, de federale politie en alle andere federale ambtenaren (alle wedden van federale ambtenaren = €10,2 miljard)

Dat ze het geld elders zoeken!

80% van de bevolking is voorstander van een vermogensbelasting. ABVV stelt een vermogensbelasting voor met verschillende tarieven: 1% voor nettovermogen tussen €1 en €10 miljoen, 2% voor nettovermogen tussen €10 en €100 miljoen, 3% tussen €100 miljoen en €1 miljard, 4% bij meer dan €1 miljard. Iemand met een nettovermogen (de eigen gezinswoning niet meegerekend) van €3 miljoen zou een jaarlijkse belasting van €20.000 betalen (slechts 0,67% van dat vermogen). Deze vermogensbelasting levert €10 miljard inkomsten op per jaar.  

ABVV stelt voor om de belastingschijven van 52,5% en 55% opnieuw in te voeren voor inkomens boven €10.000 en €20.000 bruto. Iemand die €15.000 bruto per maand verdient, betaalt €1.600 meer per jaar. Iemand die €20.000 bruto per maand verdient, betaalt €3.400 meer per jaar. Dat levert €4 miljard inkomsten per jaar op. 

ABVV stelt een belasting op meerwaarden voor. België is het enige Europese land dat winsten op aandelen niet belast. Dit brengt €3 miljard per jaar op.

Meer informatie