Arbeidsongevallen: Word geen 2 X slachtoffer

De Algemene Centrale - ABVV wil gebruik maken van de 50ste verjaardag van de arbeidsongevallenwet om een meer rechtvaardige aanpak van arbeidsongevallen te eisen. Te veel arbeidsongevallen worden niet aangegeven en veel andere worden onterecht geweigerd door de particuliere verzekeringsmaatschappijen. Bovendien is de procedure complex en ontmoedigend voor de slachtoffers. Zij worden zo 2x slachtoffer. Een strengere controle op de behandeling van de dossiers is dus absoluut noodzakelijk.

Daarnaast roepen we werknemers op om arbeidsongevallen altijd te melden en contact op te nemen met de vakbond indien de werkgever of de verzekering je ongeval in vraag stelt. Wij kunnen je hierin bijstaan.

Je vindt er alles over in dit dossier. 

martine
De juiste reflexen
bahija

Een ongeval is snel gebeurd, zowel op het werk als op de weg van of naar het werk. Onthoud dat het over een arbeidsongeval gaat en dat het van belang is de juiste reflexen te hebben. 
Je moet dus weten dat: 

 • Ongeacht of het ongeval onbeduidend lijkt of niet, of je werkgever terughoudend lijkt om het te melden of niet, zorg ervoor dat het ongeval steeds wordt aangegeven.
 • De gevolgen van het niet aangeven van een ongeval kunnen ernstig zijn in geval van toekomstige complicaties.
 • De aanwezigheid van getuigen is niet essentieel, wel van belang is om steeds naar een kopie van je aangifte te vragen, en beantwoord ook steeds alle brieven van de verzekeraar.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je afgevaardigde, hij zal je begeleiden en je door deze beproeving loodsen.
 • Geef niet toe aan de druk van je werkgever, die er alle belang bij heeft dat je geen aangifte doet van jouw ongeval.
 • Ook al wordt het ongeval erkend, daarom wordt het nog niet juist behandeld. De verzekeringsmaatschappij doet soms slechte voorstellen om tot een overeenkomst te komen, vraag dus de mening van je arts en je vakbond.
Privéverzekeringen in vraag gesteld

Het is 50 jaar geleden dat de arbeidsongevallenwet (10/04/1971) in België van kracht werd. Deze wet regelt de manier waarop arbeidsongevallen in ons land worden erkend en vergoed, en draagt deze bevoegdheid toe aan particuliere verzekeringsmaatschappijen. Vandaag de dag kunnen we stellen dat het beheer van privéverzekeringen hoofdzakelijk gericht is op het maken van winst.

De dienstverlening voor de werknemers wordt daarbij zoveel mogelijk beperkt. Particuliere verzekeringsmaatschappijen hebben namelijk een sterke neiging om zo weinig mogelijk in te grijpen, op alle niveaus: 

 • Te weinig aangeven van arbeidsongevallen.
 • Te weinig erkennen van arbeidsongevallen.
 • Te weinig compenseren van slachtoffers. 

Te weinig aangiftes en teveel weigeringen

Accident du travail

In de afgelopen 35 jaar is het aantal aangiften duidelijk gedaald, Dat houdt verband met: 

 • een verandering in de werkgelegenheid sinds 1985 (eerst een daling, nadien een stijging),
 • het onderrapporteren van ongevallen 

Het is ook belangrijk om na te gaan wat er met deze aangiften gebeurt, want terwijl het aantal aangiften daalt, stijgt het aantal weigeringen. Het percentage geweigerde verzekeringen is explosief gestegen en bereikte in 2019 een nieuw hoogtepunt met 13,3%

 

Accident du travail - refus


Bindende controles nodig

Deze controles moet duidelijk dwingender zijn. Het is frappant dat FEDRIS tot taak heeft het werk van de verzekeringsmaatschappijen te controleren, maar wanneer er fouten ontdekt worden, de verzekeringsmaatschappijen niet verplicht zijn hun advies te herzien. 

Zo was er in 2014 het idee om de dienst voor de controle van geweigerde ongevallen te versterken door de mogelijkheid te voorzien om zich tot het tribunaal te wenden, als het slachtoffer geen initiatief neemt. En met het engageren van nieuw personeel ging dat duidelijk de goede richting uit. Er was enig effect merkbaar: een daling van het aantal weigeringen in 2016 en 2017, maar het was van korte duur. In 2019-2020 was de situatie dramatisch.  

Daarom is het belangrijk om de nodige middelen te voorzien om de private verzekeringsmaatschappijen te controleren en hen te dwingen terug te krabbelen wanneer ze in gebreke blijken. Een dergelijke controle zou alleen maar rechtvaardig zijn voor de werknemers die anders tweemaal het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. 

Nog meer weten over de aanpak van arbeidsongevallen in België? Onze studiemedewerker Maxime Coopmans gaat er uitgebreid op in in deze video. 

Onze eisen
claude

Meer controlemiddelen

De werknemer die een arbeidsongeval meemaakt, is twee keer slachtoffer:

 1. enerzijds slachtoffer van lichamelijke en psychische schade die gelinkt is aan dat ongeval,
 2. anderzijds vaak ook het slachtoffer van een wet inzake arbeidsongevallen die vaak geen eerlijke en waardige erkenning van hun schade mogelijk maakt.

De Algemene Centrale - ABVV wil gebruik maken van de verjaardag van de arbeidsongevallenwet om dit systeem ter discussie te stellen en om meer rechtvaardigheid te eisen, onder meer door meer controle uit te oefenen op de wijze waarop particuliere verzekeringsmaatschappijen de dossiers behandelen.

Meld elk ongeval in het bedrijf

Wij willen de werknemers eraan herinneren hoe belangrijk het is dat zij melding maken van elk ongeval dat zich in hun bedrijf voordoet, zelfs als het onschuldig lijkt en de werkgever van mening is dat het niet nodig is. 

Het gaat eerst en vooral om de gezondheid van de werknemer zelf, want later kunnen er zich complicaties voordoen. Maar het gaat natuurlijk ook om de gezondheid en veiligheid van alle collega's uit dat bedrijf.

Daarbij willen we ook nogmaals het belang van de vakbond aankaarten wanneer een werknemer met een arbeidsongeval wordt geconfronteerd. Wij doen er alles aan om onze leden te (onder)steunen bij de stappen die zij moeten ondernemen.

Getuigenissen

Bekijk de getuigenissen van Claude, Bahija en Martine. 

video

 

Chantal en Hakan (Scheikunde) getuigen over hun arbeidsongeval.  

ChantalChantal raakte geblesseerd aan de schouder door een last die ze moest dragen boven schouderhoogte. Als gevolg daarvan onderging ze een operatie. Haar blessure werd echter niet erkend als arbeidsongeval. Ze trok hiervoor al meerdere malen naar Fedris maar haar vraag tot erkenning werd iedere keer afgewezen. Eén van de problemen is dat de arbeidsgeneesheer niet meewerkt en nog steeds geen uitgebreid verslag van het incident heeft opgemaakt. De juridische dienst van het ABVV heeft het dossier nu in handen genomen.  

Ondertussen kon Chantal niet werken en wilde de werkgever een re-integratietraject opstarten met als waarschijnlijk gevolg een ontslag omwille van medische overmacht. Maar uiteindelijk is het na een jaar toch gelukt om aangepast werk te krijgen. Ondertussen moet Chantal wel zelf opdraaien voor alle medische kosten.  Er zijn bovendien in het bedrijf nog heel wat andere mensen met schouderklachten. Dit werd al meerdere malen aangekaart door de vakbond binnen het CPBW maar er wordt weinig aan gedaan.  

HakanHakan raakte door een arbeidsongeval een stuk van een vinger kwijt. Heel wat collega’s waren getuige van het ongeval. Hakan werd onmiddellijk weggebracht met de ambulance en nog diezelfde nacht werd de vinger operatief terug aan mekaar gezet. De operatie verliep goed maar er is wel blijvende schade.  

Hakan was 6 à 7 weken thuis en kreeg de nodige verzorging in het kader van zijn herstel. Dit alles is door de arbeidsongevallenverzekering vergoed. Helemaal in orde komt het echter niet meer. Bij koude temperaturen heeft hij veel pijn en er zit eigenlijk geen leven meer in de vinger. Als hij naar de dokter moet worden de kosten wel vergoed maar hij krijgt geen maandelijkse vergoeding voor arbeidsongeschiktheid.  Ondertussen heeft hij zijn werk wel terug kunnen hervatten, maar er blijft veel onzekerheid, wat als het in de toekomst slechter gaat?  

Het bedrijf heeft wel correct gereageerd op het ongeval, heeft het slachtoffer bijgestaan waar nodig, en heeft bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen genomen om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden.  

 

Tools

Pamflet - Arbeidsongeval

Tools

Affiche - Getuigenis arbeidsongeval

Tools

Brochure - Arbeidsongevalen, de goede reflexen