Loonkloof M/V in je bedrijf

In een notendop

Op basis van het bruto maandloon verdienen vrouwen gemiddeld 20 % minder dan mannen. Bijgevolg moeten ze 73 dagen extra werken om hetzelfde te verdienen als hun mannelijke collega’s. Een onrecht dat de Algemene Centrale–ABVV de wereld wil uithelpen. In deze strijd spelen de afgevaardigden in de OR een cruciale rol. Zij kunnen gebruik maken van het verplichte 'analyseverslag van de bezoldigingsstructuur'. 

Dankzij de acties van het ABVV stellen we vast dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen de laatste jaren kleiner is geworden. Er is evenwel nog een lang weg af te leggen. Vrouwen verdienen nog steeds gemiddeld 20 % minder dan mannen. Aan dat tempo zal de loonkloof pas over 32 jaar verdwijnen… We moeten bijgevolg onze strijd opvoeren en tot actie overgaan in de ondernemingen.

De bezoldigingsstructuur analyseren

Sinds 2014 moeten ondernemingen met gemiddeld 50 werknemers om de twee jaar een “analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers” aan de ondernemingsraad bezorgen. Dit maakt het mogelijk om de gemiddelde lonen van mannen en vrouwen in de onderneming te vergelijken.

Het verslag wordt opgesteld aan de hand van door de overheid ter beschikking gestelde documenten, en wordt verstrekt en besproken in de loop van de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar. Dit betekent voor het verslag dat betrekking heeft op 2015-2016 uiterlijk op 31 maart 2017.

Een actieplan uitwerken

Op basis van de resultaten kan je nagaan of het nodig is om een actieplan op te stellen in je bedrijf. Alvorens actiepistes te overwegen, moet je in de eerste plaats dieper ingaan op de oorzaken van deze loonkloof. Het actieplan moet vervolgens worden afgestemd op deze oorzaken en maatregelen voorzien om deze loonkloof te verkleinen.

Maar vergeet vooral niet om als afgevaardigde te luisteren naar je vrouwelijke collega’s in je bedrijf. Dit is nodig om je een beeld te vormen van hun verloning en om indien nodig te reageren.

Met deze tool van het ABVV bereken je zelf de loonkloof m/v in je bedrijf

Meer info over de wetgeving.