Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

De laatste jaren stijgen de gezondheidsproblemen op de werkvloer. Jezelf bezeren op het werk is intussen een alledaags verschijnsel. Ben je als werknemer kwetsbaarder dan 20 jaar geleden? Natuurlijk niet! 

De fout ligt bij de arbeidsomstandigheden en niet bij jou als werknemer. Het werktempo gaat de hoogte in, de werkdruk stijgt en dan zijn er nog de strengere eisen waardoor je geen tijd meer hebt om over de juiste houding na te denken. Het resultaat kennen we: rugpijn, peesontstekingen...  

Zijn dit dan de beroepsziekten? 

We spreken van beroepsziekte als je werkomgeving en je werkopdracht kunnen leiden tot een ziekte. 

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Heb je last van: 
  - je rug; 
  - je nek; 
  - je schouders; 
  - je bovenste en onderste ledematen?
  Ja? Dan heb je waarschijnlijk een musculoskeletale aandoening.

  Het aantal MSA steeg de afgelopen jaren naar de top drie van de meest voorkomende en meest gezondheidsschadende beroepsziekten. In de privésector werden tot wel 2092 claims voor peesontstekingen ingediend bij FEDRIS (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) tijdens 2020. En dat is dan enkel van zij die het aangaven... de cijfers liggen waarschijnlijk nog veel hoger. 

  Want bij de lange procedure loopt het fout. Werknemers weten nauwelijks hoe ze een beroepsziekte moeten aanvragen. Maar wij leggen het je hier stap voor stap uit.

  Erkenningssystemen

  In België bestaan er twee erkenninssystemen voor beroepsziekten. 

  1. Het lijstsysteem

  FEDRIS (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) beschikt over een lijst die een reeks ziekten, stoffen -die de ziekten veroorzaken- en beroepsactiviteiten bevat.
  - Lijd je aan een ziekte die in deze lijst voorkomt? 
  - Heb je een beroepsactiviteit (gehad) die een risico inhoudt? 
  - Kom/Kwam je in contact met een stof die ook op de lijst voorkomt? 
  Ja? Dan zal de ziekte erkend worden als beroepsziekte en word je vergoed. 

  2. Het open systeem

  Vind je jouw ziekte niet terug op de lijst? 
  Je ziekte kan onder bepaalde voorwaarden toch nog erkend worden, en dus tot de betaling van een vergoeding leiden.

  Belangrijk: je moet wel kunnen bewijzen dat de oorzaak van je ziekte verband houdt met je werk! Zijn er meerdere oorzaken die gelinkt kunnen worden aan je ziekte, maar die niets te maken hebben met je job? De kans is dan bijzonder klein dat je ziekte erkend wordt als beroepsziekte. 

  ! Geef je ziekte systematisch aan in het open systeem. Als er veel aanvragen voor eenzelfde ziekte zijn, bestaat de kans dat deze opgenomen wordt in de lijst.

  Aangifte & aanvraag

  Wens je aangifte/aanvraag te doen van je beroepsziekte?
  Zo ga je te werk: 

  1. Raadpleeg je arbeidsarts en stel hem voor een aangifte van beroepsziekte af te leggen. 
   Alleen hij kan een beroepsziekte vaststellen. Hij is daarbij verplicht dit te doen wanneer hij vermoedt dat je ziekte gelinkt kan zijn aan je job. 
   Interessant: dit kost je niets, het vergroot de kans op erkenning door FEDRIS en zo kan je werkgever aanvullende preventiemaatregelen nemen op je arbeidsplaats.

  2. Dien je aanvraag om erkenning zo snel mogelijk in.
   Dit doe je door twee formulieren (download formulier 501 én 503) en het medisch dossier (met zo veel mogelijk medische stukken, onderzoeksresultaten, bewijsstukken,...) samen op te sturen naar FEDRIS. 
   Belangrijk:
   - Hou een kopie van alle documenten bij! 
   - Bezorg het door de arts ingevulde 'vertrouwelijke' document gelijktijdig aan je ziekenfonds. 
    
  3. Aanvraag ingediend? Goed, jij moet even niets meer doen.
   FEDRIS maakt na ontvangst van je documenten je dossier aan. Ten laatste vier maanden na aanvraag moet het een beslissing nemen en antwoord geven. 
   Opgelet: FEDRIS kan bijkomende documenten en een medisch onderzoek vragen. Het is belangrijk dat je hier snel op antwoordt: dien de gevraagde documenten in en wees aanwezig op het onderzoek.
   Ter info: FEDRIS neemt de verplaatsingskosten en eventueel loonverlies ten laste. 
  Beslissing & vergoeding
  FEDRIS erkent je ziekte!

  Je kan dus vergoed worden als: 

  1. Volledig tijdelijk arbeidsongeschikt
   Als je gedurende een bepaalde periode niet kan werken, zal je maandelijks 90 % van je basisloon (= het loon dat je ontvangen hebt gedurende vier trimesters voorafgaand aan de datum van aanvraag) ontvangen. 
    
  2. Blijvend arbeidsongeschikt
   Als je arbeidsongeschikt bent/wordt, kent FEDRIS een jaarlijkse vergoeding toe op basis van je basisverloning en het percentage blijvende ongeschiktheid dat wordt vastgesteld. 
   Belangrijk: raadpleeg altijd een arts om een hoger ongeschiktheidspercentage op te eisen voor je het eerste voorstel ondertekent. 
  FEDRIS erkent je ziekte niet!

  Betwist je de beslissing van FEDRIS? Contacteer je gewestelijke afdeling van de Algemene Centrale - ABVV. De juridische dienst zal de stappen kunnen vergemakkelijken. 

  Lees hier meer over in onze brochure.

  Rugprogramma
  Preventieprogramma voor rugaandoeningen

  Heb je minimaal vier weken en maximaal zes maanden niet kunnen werken wegens rugklachten door rugbelastend werk?
  Je kan in aanmerking komen voor een preventieprogramma: gratis revalideren in een centrum of aan fysio-, ergo-, of kinesitherapie doen. Revalidatie is belangrijk! Zo kan je namelijk voorkomen dat je invaliditeit zich ontwikkelt tot een chronische ziekte. 

  Belangrijk: tot nu vielen alleen rug- en lumbale aandoeningen ten gevolge van zware lasten en mechanische trillingen onder FEDRIS. In de toekomst zal ook rekening worden gehouden met de ergonomische belasting van de rug. Dit wil zeggen dat ook werknemers uit o.a. de dienstencheques, schoonmaak en kappers kunnen intekenen op een revalidatieprogramma.

  Lees meer over het 'rugprogramma' hier. 

  Syndicale aspecten
  De beste ziekte is deze die je niet krijgt! 

  En net daarom is het volgende belangrijk

  1. Prioriteit aan preventie
   Je werkgever móét een preventiebeleid invoeren, om o.a. jouw veiligheid en gezondheid (en die van je collega's!) te beschermen. 
   Er moet daarom een dynamisch risicobeheersingssysteem, een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan worden opgemaakt. Lees hier meer over in onze brochure op pagina 14.
    
  2. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk - CPBW
   Je werkgever is verantwoordelijk voor het invoeren en evalueren van het preventiebeleid. Het comité moet op z'n beurt toekijken of deze invoering en evaluatie correct verloopt en geeft waar nodig aanvullend advies. Het moet daarbij luisteren naar je klachten en die van je collega's, en doet nadien  voorstellen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en bronnen van beroepsziekten te vermijden. 
    
  3. Arbeidsarts
   Je arbeidsarts is cruciaal in het vroegtijdig opsporen van beroepsziekten. Acht je jouw arbeidsomstandigheden schadelijk voor je gezondheid? Vraag een consultatie bij je arbeidsarts. Dat is je recht! 
   Als hij een beroepsziekte vermoedt, kan hij je helpen bij de nodige stappen om een vergoeding te ontvangen. 
   Ter info: je arbeidsarts neemt deel aan CPBW-vergaderingen. Breng hem dus op de hoogte van klachten, hij kan namelijk voorstellen doen aan de directie om de situatie te verbeteren. 

   

  Tools

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) - bodymap

  Tools

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) - barometer

  Tools

  Musculoskeletale aandoeningen (MSA) - brochure