Werkgeverstranen: omhoog met de lonen

Op maandag 20 juni betoogden we met 80.000 mensen voor hogere lonen. Vandaag is daarin nog geen verandering gekomen. De werkgevers willen namelijk niet mee gaan in onze vraag. Zij denken dat vooral de bedrijven de crisis betalen en dat als er hogere lonen komen, dat zij in de problemen zullen geraken. Maar niets is minder waar. De werkgevers hebben meer speling dan dat ze zelf beweren. In ons dossier, ontmantelen we hun argumenten. 

Video Kroko

 

1ste leugen: Geen geld voor lonen

quote b Er is geen geld voor hogere lonen voor de werknemers patron

Deze verklaring van de werkgevers werd zodanig vaak vernoemd in de pers... maar niets is minder waar. 2022 is zelfs het jaar waarin winsten een nieuw record haalden.

Onze bedrijven hebben nog nooit zoveel winst gemaakt. Op de figuur hieronder (bron: denktank Minerva) is duidelijk te zien dat de bedrijfsresultaten alle records doorbreken, en na een dipje tijdens de coronacrisis blijven ze zelfs stijgen.

Graphique 1

Daarbij toont figuur 2 aan dat Belgische bedrijven historisch hoge winstmarges hebben behaald op het einde van 2021. Winstmarges die duidelijk hoger waren dan ooit, en die hoger waren dan in onze buurlanden. Wat is het probleem dan? Werkgevers hebben onrealistische verwachtingen: de buitensporige bedrijfswinsten moeten blijven.
 

Graphique 2

quote b Er gaan steeds meer bedrijven failliet patron

MAAR het aantal faillissementen is nog steeds lager dan vóór corona.

Werkgeversorganisaties en sommige media verspreiden het nieuws dat er een faillissementengolf aan de gang is. Het valt echter niet te ontkennen dat het aantal faillissementen nog steeds een pak lager ligt dan in de periode voor corona. En dat is ook te zien in deze grafiek. (bron: Minerva & Statbel)

Graf 3

 

quote b De lonen stijgen te snel en te veel in België patron

MAAR de productiviteit van onze werknemers is hoger dan die in de buurlanden

Pleiten voor lagere Belgische lonen is gelijk aan pleiten voor een verarming van onze werknemers. De arbeidskosten moeten echter stijgen om de andere prijsstijgingen te volgen. Daarbij is het ook belangrijk om weten dat hoewel de productiviteit bij onze werknemers stijgt, de lonen achterblijven (zie figuur OESO 2021 ‘Ontkoppeling lonen en productiviteit’). 

Graf 3


 

2de leugen: Niet concurerend genoeg

quote b De inflatie ten opzichte van de buurlanden ligt veel hoger patron

MAAR de brutowinstmarge van Belgische bedrijven ligt veel hoger dan die van onze buurlanden 

Hoewel het lang gelijklopend was met onze buurlanden, is de winstgevendheid van Belgische bedrijven de laatste tien jaar gestegen. Dat de kloof tussen België, Duitsland en Nederland zo groot is, is uitzonderlijk. Maar daar wordt natuurlijk vaak over gezwegen. 

Graphique 2

quote b Onze bedrijven verliezen aan concurrentievermogen patron

MAAR werkgevers vermelden niet dat de productiviteit van onze werknemers groter is dan die in de buurlanden.

Als onze lonen sneller stijgen dan de lonen in onze buurlanden, daalt het concurrentievermogen en dat is slecht voor onze werkgelegenheid. Echter, de productiviteit van de Belgische werknemers is hoger dan die in onze buurlanden: 11 % hoger dan die van een Franse werknemer, 13 % hoger dan die van een Nederlandse en zelfs 18 % hoger dan van een Duitse werknemer.

 

Tools

Maak energie weer betaalbaar!