Adviseur Studiedienst – Cel Welzijn V/M/X

Offre d'emploi

Wie is de Algemene Centrale – ABVV?

De Algemene Centrale – ABVV verleent diensten aan werknemers en verdedigt hun belangen in een twintigtal sectoren waarvan de bouwnijverheid, de scheikunde, de schoonmaak, de dienstencheques, de textiel, het glas, de bewaking, de sociale economie, slechts enkele voorbeelden zijn. De Algemene Centrale is met haar 450 werknemers, verspreid over het ganse land, binnen de ABVV-familie, de groep die ten dienste staat van het grootste aantal aangesloten leden. De Algemene Centrale streeft ernaar om een voorbeeldwerkgever te zijn, met grote aandacht voor het persoonlijk en professioneel welbevinden van haar personeel.

Takenpakket

Je staat in voor het verstrekken van informatie over. welzijn op het werk, veiligheid en gezondheid aan het federaal secretariaat, de verschillende afdelingen en afgevaardigden. Je voorziet antwoorden op complexe vragen. Je analyseert bijzondere cases en geeft raad over de te nemen beslissingen. Je bent communicatief en kan vlot teksten schrijven. De werking van de vakbond is je zeker niet vreemd en je kent de verschillende overlegniveaus in de ondernemingen.

 • De afdelingen adviseren bij concrete dossiers met kennis van zaken.
 • Advies formuleren aan de Federaal Secretarissen en hun medewerkers m.b.t. tot sectorale aangelegenheden.
 • Deelnemen aan interne en externe vergaderingen en er onze standpunten verdedigen.
 • De Algemene Centrale – ABVV vertegenwoordigen in externe organen / werkgroepen / adviescomités alsook op diverse externe bijeenkomsten zoals seminaries, opleidingen, ...
 • Opvolgen van KB’s, wetten en cao’s inzake welzijn op het werk en de impact ervan op onze sectoren kunnen interpreteren.
 • Beleidsnota's opvolgen en implementeren
 • Complexe welzijnsreglementering kunnen omzetten in eenvoudige taal voor allerhande publicaties en ze toelichten aan militanten of secretarissen
 • Dossiers voorbereiden en verslagen van vergaderingen opmaken.
 • Nota’s opstellen.
 • Deelnemen en inhoudelijke invulling geven aan de Think Tank.
 • Contacten leggen met universiteiten, ziekenfondsen en andere middenveldorganisaties
   

Profiel

 • Je beschikt over een Bachelor, hebt een gelijkwaardige beroepservaring of een basisopleiding Preventieadviseur gevolgd.
 • Dankzij je analytische en synthetische ingesteldheid ben je in staat complexe juridische materie te moduleren en toegankelijk te maken voor verschillende doelpublieken.
 • Je bent communicatief sterk en gaat nauwkeurig en proactief te werk.
 • Je bent autonoom maar ook in staat om in team werken.
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt goede organisatorische vaardigheden en een hoge werkdruk schrikt je niet af.
 • Je bent goed vertrouwd met MS Office.
 • Je bent bereid tot een zekere flexibiliteit m.b.t. de uurregeling in het kader van dienstopdrachten.
 • Kennis van het sociaal overleg in de ondernemingen en op interprofessioneel vlak.
 • Je herkent jezelf in de principes en doelstellingen van de socialistische vakbeweging.

Werkplaats

Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel

Wat bieden wij?

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen.
 • Begeleiding en coaching om professioneel verder door te groeien.
 • Aandacht voor een goede werk-privé balans.

Geïnteresseerd?

Is dit de job die je op het oog hebt en wil je onze collega worden? Stuur dan je cv met motivatiebrief per mail uiterlijk 27/11/2020 naar jobs@accg.be of via traditionele post naar de Algemene Centrale – ABVV, t.a.v. De Voorzitter Werner Van Heetvelde, Hoogstraat 26/28 – 1000 Brussel.