IT-manager voor de federale informaticadienst (v-m-x)

IT Manager

Voor onmiddellijke aanwerving: Momenteel zijn wij op zoek naar een IT-manager voor de federale informaticadienst.

Wie zijn wij?

De Algemene Centrale (AC) van het ABVV komt op voor de individuele en collectieve belangen van leden in een twintigtal sectoren waarvan de bouwnijverheid, de scheikunde, de schoonmaak, de dienstencheques, de textiel, het glas, de bewaking, slechts enkel voorbeelden zijn. De Algemene Centrale is met haar 450+ werknemers, verspreid over het ganse land, binnen de ABVV-familie, de groep die ten dienste staat van een groot aantal aangesloten leden. De Algemene Centrale streeft ernaar om een voorbeeldwerkgever te zijn, met grote aandacht voor het persoonlijk en professioneel welbevinden van haar personeel. 

De job

Bij de Algemene Centrale is in 2020 een diepgaand innovatietraject opgestart om onze syndicale slagkracht te vergroten. We gaan ervan uit dat de evoluties en uitdagingen waarvoor de maatschappij in de 21ste eeuw staat, een sterke vakbond meer dan ooit nodig maken. Sociale rechtvaardigheid en solidariteit zijn de waarden die ons daarbij leiden.

In onze visie speelt het maximaal inzetten van de modernste informatietechnologie een sleutelrol in het realiseren van die grotere slagkracht. Daarom zoeken we een sociaal bewogen expert in informatietechnologie die zich in onze visie herkent, ze verder wil helpen uitbouwen en als IT-manager de dagelijkse leiding van onze informaticaploeg op zich neemt.

Profiel en opdrachten

 • U draagt het ABVV een warm hart toe en staat achter haar doelstellingen.
 • U beschikt over diepgaande expertise op de domeinen IT-infrastructuur, softwareontwikkeling en automatisering in het algemeen.
 • Uw people skills en leiderschapscompetenties zijn breed uitgebouwd en dat vertaalt zich in ruime ervaring.
 • Uw leiderschapsstijl is zowel participerend als stevig en even wendbaar als standvastig. 
 • U hebt oog en een hart voor het persoonlijk en professioneel welbevinden van uw medewerkers, door voor hen een psychologisch veilige omgeving te creëren die groei faciliteert. U bent beslagen in het balanceren van hun belangen met die van de organisatie.
 • U bent een geoefende metadenker die in staat is om de opdracht die aan de informaticadienst is toevertrouwd, samen met uw medewerkers en uw directeur om te zetten in een haalbare, geloofwaardige, gedragen en coherente aanpak, die tot meetbare resultaten leidt.
 • Permanent leren over de informatica en alle domeinen die voor uw job nuttig zijn is uw basisattitude. U bent een rolvoorbeeld op dat vlak en inspireert uw medewerkers daartoe. 
 • Ten dienste staan van de organisatie en daarbij de lat hoog leggen kenmerkt uw aanpak.
 • U bent in staat om tot een evenwichtige balans tussen reactiviteit en proactiviteit te komen, voor het volledige spectrum aan taken van onze informaticadienst.
 • U bent beslagen in het opstellen van budgetten, in staat tot het waakzaam (laten) naleven ervan en er legt er verantwoording voor af.
 • U bent vertrouwd met het opmaken van op data gebaseerde risicoanalyses die resulteren in een permanent evoluerend IT-veiligheidsbeleid. Daarbij staat de veiligheid van de ons toevertrouwde, gevoelige data van leden, militanten en personeel voorop. 
 • Het delen van kennis is voor u een normaliteit en u draagt het Open Source gedachtengoed een warm hart toe.
 • In het uitwerken van de informaticastrategie streeft u naar een toenemende onafhankelijkheid t.o.v. de grote tech spelers.
 • U communiceert vlot (spreken, lezen, schrijven) in het Frans, Nederlands en Engels.
 • U beschikt over een rijbewijs B.

Werkplaats

Je zal werken op een mooie centraal gelegen werkplaats gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel.

Wat bieden wij

We bieden u een contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen (oa bedrijfswagen).

Geïnteresseerd?

Is dit de job die u op het oog hebt en denkt u de geschikte persoon te zijn die wij zoeken? Stuur dan je CV met motivatiebrief per e-mail, ten laatste op 24 september 2021 aan jobs@accg.be of via traditionele post naar de Algemene Centrale van het ABVV, t.a.v. Werner Van Heetvelde, Hoogstraat 26/28 – 1000 Brussel.

Meer informatie