Langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval?

Langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval?
Het Fonds voor Bestaanszekerheid in de Betonindustrie vergoedt de arbeiders in deze sector!

Als je meer dan 30 dagen arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een vergoeding van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie.
Aarzel niet om je rechten te doen gelden in deze moeilijke tijden.

Voorwaarden
Onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt verstaan elke arbeidsongeschiktheid:
- volledig of gedeeltelijk,
- als gevolg van een ziekte of een ongeval van gemeen recht,
- waarvan de duur 30 kalenderdagen overschrijdt,
- vergoed door het ziekenfonds,
- en die GEEN zwangerschapsverlof is.

Bedrag - Duur
De aanvullende vergoeding bedraagt € 1,90 bruto per dag (regime van het vijfdagenstelsel).
Je hebt recht op deze vergoeding vanaf de 2de tot de 24ste maand van de arbeidsongeschiktheid.
Het wordt driemaandelijks uitbetaald.

Procedure
De arbeider dient zijn aanvraag in bij het Sociaal Fonds van de Betonindustrie.