Ontslag en outplacement

De bedoeling van outplacement is dat de ontslagen werknemer begeleid wordt door een specialist zodat hij binnen een zo kort mogelijke termijn opnieuw aan de slag kan bij een andere werkgever of als zelfstandige. 

Voor bedrijven die ressorteren onder het PC 200 is de outplacementopdracht toevertrouwd aan CEVORA (opleidingscentrum, paritair beheerd door sociale partners), dat hiervoor samenwerkt met gespecialiseerde outplacementkantoren. Het PC 200 is de eerste sector die outplacement collectief heeft geregeld. Voor de bediende is outplacement gratis (wordt deels door de werkgever gefinancierd) behalve wanneer de bediende ontslagen wordt met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken.

Ingeval van individueel ontslag dient te worden nagegaan of je opzeggingstermijn minstens 30 weken bedraagt. Als dat zo is en je moet je termijn presteren, heb je recht op 60 uur outplacement over 12 maanden die je tijdens je sollicitatieverlof moet opnemen.

Als je opzeggingstermijn minstens 30 weken bedraagt maar je een vergoeding uitbetaald krijgt, heb je ook recht op 60 uur outplacement maar die worden naargelang van je jaarloon anders verdeeld tussen collectieve en individuele begeleiding. In dit geval moet de werkgever voor outplacement betalen aan het sociaal fonds (1/12de van het jaarloon met een minimum van € 1.800 en een maximum van € 5.500) en moet ook de bediende betalen (4 weken verbrekings‐ vergoeding worden door de werkgever ingehouden).

Als je opzeggingstermijn minder dan 30 weken bedraagt, is er een onderscheid naargelang je tussen 35 en 45 jaar oud of ouder dan 45 jaar bent. Ben je tussen 35 en 45 jaar, dan heb je recht op 40 uur outplacement over een periode van 6 maanden. Ben je ouder dan 45 jaar, dan heb je recht op 60 uur outplacement over een periode van 12 maanden. Ingeval van collectief ontslag heb je recht op 30 uur groepsoutplacement    gedurende    een    periode    van 3 maanden als je jonger dan 45 jaar bent, en op 60 uur groepsoutplacement    gedurende    een    periode    van 6 maanden als je 45 jaar of ouder bent.

Een bediende die ontslagen werd om dringende reden heeft in geen enkel geval recht op outplacement.

Voor meer info over de regels m.b.t. outplacement binnen het PC 200 kan je terecht bij je afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.