Tools

Het arbeidsreglement : Checklist

Vaak wordt een arbeidsreglement enkel beschouwd als een document dat de organisatorische regels van de onderneming opsomt … of zelfs als een document dat enkel de verplichtingen van de werknemers tegenover hun werkgever moet vermelden. Dit is evenwel niet onze visie. Wij menen dat een arbeidsreglement een leidraad moet zijn voor de werknemers waarmee zij hun rechten kunnen laten naleven. Deze brochure vertelt jullie niet exact wat er in jullie arbeidsreglement vermeld moet staan. Het doel is dat jullie kunnen nakijken welke punten erin moeten (en kunnen) opgenomen worden.

De Nieuwe Werker nr.3 - 2019

ABVV-ledenmagazine: Gelijkheid v/m | Sociale dumping: Voor een strengere wet tegen uitbuiting | Verkiezingen: Ons klimaatplan | Discriminatie: Gerichte controles, gelijke kansen

De Nieuwe Werker nr.2 - 2019

Ledenblad van het ABVV | Grenzen aan de flexibiliteit |Verkiezingen
Niemand mag achterblijven | Jobstudenten Wat verandert er? | Fight for €14
Waarom het minimumloon omhoog moet

De Nieuwe Werker nr. 1 - 2019

ABVV-ledenmagazine: Het leven wordt duurder | Armoede: overheid schiet tekort | Staking 13 februari | Last van stress? Probeer loopbaanbegeleiding

De erkenning van de beroepsziekte in 10 punten

Voor de Algemene Centrale – ABVV blijft preventie voorrang krijgen. Maar als een werknemer lijdt aan een werkgerelateerde ziekte, wordt de erkenning van de beroepsziekte de prioriteit. Vanaf de aangifte van de ziekte tot de uitkering, het is vaak een lijdensweg. In deze brochure proberen wij daarom de belangrijkste stappen samen te vatten.

Arbeidsongevalen, de goede reflexen

Deze brochure geeft een opsomming van de verschillende stappen waarmee het slachtoffer te maken krijgt alsmede van de essentiële regels om dit slachtoffer bij te staan en wegwijs te maken. Het betreft enkel een overzicht van een uiterst complexe materie.