PC 125 - CAO - Invoering van een sectorale non-discriminatiecode

De sociale partners ondertekenden op het paritair comité ( PSC 125) van 26 november 2019 de cao betreffende de invoering van een sectorale non-discriminatiecode. Doelstelling van deze cao is om alle werkgevers en werknemers uit de sector te sensibiliseren om deze non-discriminatiecode te respecteren.